På Sjøholt
Skolen er plalagt til Sjøholt i Ørskog kommune på Sunnmøre og det søkes om godkjenning for en internatkapasitet på 80 elever.

Folkehøgskole
Linjetilbudene som ønskes er «ekstremlinje» innen friluftsliv/ski/klatring m.m., musikklinje, hestelinje, foto/design, helse/sosial og trivsel, og idrett/ballspel.

Kanskje neste høst?
– Det kjennes godt å ha levert søknaden og vi tror også det er en god søknad. Men det er en lang vei fram mot godkjenning og mange faktorer som spiller inn, så det er vanskelig å vite når vi kan vente et svar. Dersom alt går vår vei, kan vi kanskje ha et svar allerede til høsten og da vil vi kunne være i gang neste høst, sier generalsekretær Erik Furnes.

Fra SAMBÅNDET