Si-REISER er nå Norges største turoperatør i kristen regi.

Si-REISER ble født på Sunnmøre i 1979. 
Det startet med turer fra Ålesund og regionene rundt. I 1987 ble Si-REISER AS stiftet. Da var det begynt å komme gjester fra fylkene langs kysten sørover.

I dag eies Si-REISER av NORMISJON, INDREMISJONSFORBUNDET, SUNNMØRE INDREMISJON, NORDMØRE OG ROMSDAL INDREMISJON, OG INDREMISJONSSAMSIPNADEN 

Skal du ut på tur?
Sjekk ut nettsiden til Si-Reiser