– Det er med stor glede styret i Molde IM kan offentliggjøre at Audun nå er ansatt i denne viktige stillingen, skriver Nordmøre og Romsdal (NRI) på sine nettsider.

Audun er gift med Jeanett, har tre barn og er bosatt i Årølia i Molde. I dag er han ansatt i Molde Indremisjon i 40 % som barne- og ungdomsarbeidet i tillegg til å arbeide i kretsen i 60 %. Kretsleder og kretsstyret i NRI har derfor vært orientert om prosessen og har uttrykt glede over at Audun går inn i stillingen som forsamlingsleder.

– Dette er en stilling som er svært viktig også for det øvrige arbeidet i kretsen.

Molde Indremisjon har ikke hatt fast ansatt forsamlingsleder siden Arild Ove Halås sluttet i stillingen som bysekretær sommeren 2004.