Bjarte jobber i dag som barnekonsulent i Nordhordland Indremisjon.

ImF-UNG ønsker gjennom dette å samle noen av småprosent stillingen til en hel stilling. Han vil være tilknyttet hovedkontoret til ImF med eget kontor.

Arbeidsoppgavene til den nye barne- og familielederen vil være:

– Ansvarlig for Salomokonkurransen.
– Lage 5 bibeltimeopplegg for de 5 leirperiodene i løpet av et år.
– Leder for Kidscamp.
– Redaktør for Barnehelg.
– Barneforkynner en helg i mnd.
– Være ansvarlig i ImF-UNG for å få i gang 3 lederkonferanser for ledere i barne- og ungdomsarbeidet vårt. (en våren 2015, en høsten 2015 og en våren 2016)
– Diverse oppgaver som har med barn og familie.

Kenneth er fornøyd
Daglig Leder i ImF-UNG Kenneth Foss er veldig godt fornøyd med denne ansettelsen. Bjarte har veldig mange sterke sider som vi i ImF-UNG nå vil få nyte godt av. Det har vært et ønske over litt tid å få samlet flere oppgaver innenfor barn- og familie arbeidet til en hel stilling. Nå var det mulig ved at Bjarte var klar for å gå inn i det.

Nysatsing
Daglig Leder gleder seg også over at det har blitt plass til en nysatsing i stillingen. ImF-UNG ønsker å få i gang 3 lederkonferanser for frivillige barne- og ungdomsledere i barne- og ungdomsarbeidet vårt. Denne satsingen gjøres sammen med kretsene men Bjarte blir «sjefen». Tanken er en i Møre og Romsdal, en i Hordaland og en i Rogaland eller Vest Agder.

3 kommentarer.

 • Personalsituasjonen til Nhi – Asle Hetlebakke konstituert som kretsleder. | Nordhordland Indremisjon – med Guds Ord til folket
  1. oktober 2013 18:28

  […] I tillegg fikk kretsstyret oppsigelse Bjarte Vesetvik som barnekonsulent med virkning fra og med 01.06.2014. Han begynner som barne- og familieleder i ImF-ung. […]

 • […] Les mer her […]

 • Bjarte Vesetvik slutter i NhI sommeren 2014 | Nordhordland Indremisjon – med Guds Ord til folket
  3. oktober 2013 08:03

  […] har vært ansatt i NhI som barnekonsulent siden august 2009 og skal til sommeren 2014 begynne som barne- og familie leder i ImF-ung. Det betyr at Nordhordland Indremisjon «mister» en dyktig medarbeider. Jeg bestemmer meg derfor […]