Du trenger:

  • Modellskitt/Plastelina 
  • Bilder av ulike dyr på ppt 

Bibeltekst:
1. Mosebok 6 – 7
(gjenfortell historien om Noahs ark)

Andakten:
Del ut noen biter med plastelina til barna (om du ikke har nok til alle, så velger du ut noen barn som får).

Be dem lage et dyr av plastelina! Mens de lager dyrene sine, så forteller du historien om Noah. Alt etter alder og kjennskap til historien fra før, så kan du velge hvor grunnleggende eller dyptgående du skal gå i fortellingen.

PS: Det er ikke negativt at barna kan historien. Det gir dem opplevelsen av å mestre (de kan svare) og det gir trygghet at historien stemmer overens med det de har hørt da de var yngre.

Etter hvert som barna blir ferdig med figurene, så kan du bruke dem i fortellingen din. Løft fram figurene, og skryt av barna som har laget dem!!!

Når du er ferdig, samle inn plastelinaén.  

Be sammen med barna, om at de må få se hvor verdifull de er…

Amen!