Vi har fått mange spørsmål om medlemslister og årsrapport i det siste, i forbindelse med omlegging til nytt system. Systemet er ennå ikke helt på plass, så vi kan ikke i detalj si noe mer om systemet mer enn at det vil komme på plass «snart». Alle lokallag vil få info om innlogging m.m. slik at de kan levere medlemslister digitalt og dermed også kunne sikre frifond-midler videre. Vi er også avhengig av å få inn rapporter og lister for å kunne søke om statsstøtte til ImF-UNG, så vit at vi er like interessert som dere i å få inn listene.