Av Vilhelm Viksøy

Hver onsdag skjer det. Fra fem til seks fylles bedehuset på Moster opp med barn, unge og voksne til Myldredag.

Vi har rett og slett valgt å samle alle aktivitetene våre til samme tidspunkt for alle, sier Silje Alvsvåg, primus motor for prosjektet.

Ideen har hun med seg fra egen oppvekst i Metodistkirken. Der har de gjort det slik lenge.

Travelt
– Det er travelt å rekke over alt man skal være med på som småbarnsforeldre. Har man tre unger, er det fort tre kvelder som går med til ulike bedehusaktiviteter. Da er det liten tid igjen til å være aktiv i det som skjer i bygda av andre aktiviteter, sier Silje engasjert.

Nytt bedehus
Da ny-bedehuset stod ferdig i høst, var de derfor klar for å prøve ut ideen. De kontaktet ulike idrettslag og andre foreninger, og fant et tidspunkt der det var «ledig». Da er det full rulle på bedehuset. De begynner med middag halv fem for de som ønsker det. Flere ganger har det vært mer enn hundre med smått og stort som har startet kvelden på denne måten. Klokka fem starter aktivitetene. Da økes tallet til 150 barn og unge fordelt på ulike opplegg: fra småsang og barnekor,  til basic og tweensgrupper. 

Leder-rekrutteringen har også gått lettere med den nye modellen.

Større fellesskap
– Når vi legger alt til en dag, så er det ingen som blir alene med sin tjeneste. Vi får et mye større fellesskap som ledere. Dessuten er det heller ikke slik at noen «gjør alt» slik det ofte blir, for nå kan man jo bare være på ett sted.

Og for de som ikke trives som barneledere, er det mange andre oppgaver som trenger folk.

– Vi har for eksempel en gjeng med besteforeldre og helt unge ledere som stiller opp og lager middag. Det er bare helt topp. En annen gruppe er sosiale verter for foreldrene mens aktivitetene pågår.

For den timen ungene er opptatt med sitt, er foreldrene fri, men å forlate bedehuset er ikke nødvendig.

– Da er det kaffestund for de voksne. Vi vurderer også å kjøre litt opplegg her, for eksempel allmenn undervisning om grensesetting eller mediebruk. Foreløpig har vi ikke gjort alvor av dette.

Responsen internt på huset har vært overveldende. Det er ingen som argumenterer med «lys i vindet hver kveld».

Står sammen
–  Jeg opplever at alle generasjonene står samlet om dette. Her om dagen kom for eksempel en gammel dame bort til meg og fortalte begeistret om hvem hun hadde sett på bedehuset: «De har ikke vært her på mer enn 40 år».

For det aller beste med Myldredagen er posisjonen og oppmerksomheten det har fått i bygda.

–  Det har rett og slett blitt en liten «snakkis». Folk flest prater om dette på butikken og når de treffes og de synes Salem gjør mye bra. Det er helt fantastisk å oppleve at store deler av klassen til ungene er med, sier Silje begeistret.

–  Det rett og slett fryder meg når det er blitt like populært å dra på bedehuset som å være med på fotballen.