Frifond driftsmidler deles ut årlig til tellende lokallag. Lokallag som søker om Frifond driftsmidler må sende oss årsrapport med medlemsliste hvert år. Vi sender e-post til alle registrerte hovedledere når det er tid for å sende årsrapport.

Årsrapport og medlemsliste skal leveres elektronisk i et system som heter Cornerstone. Hovedledere får tilsendt en e-post med informasjon om nettadresse for innlogging. Ta kontakt med oss om du ikke har fått e-post fra oss om Cornerstone, eller lokallaget har fått ny hovedleder.

Årsrapport kan leveres fra 01.01. hvert år. Frist for å levere årsrapport og medlemsliste er hvert år 15. februar. Frifond driftsmidler deles ut til tellende lokallag i september/oktober hvert år.

Kriterier for å motta Frifond-midler (tellende lokallag):

  • Minst 5 medlemmer i lokallaget har betalt en medlemskontingent på minimum 50 kroner per kalenderår (og innen 31.12).
  • Betalende medlemmer (tellende medlemmer) må registreres med navn, fullstendig bostedsadresse og fødselsdato i medlemslisten i årsrapporten.
  • Et tellende lokallag må ha: selvstendig økonomi, gjeldende vedtekter, og et styre valgt av og blant medlemmene om 4 eller flere medlemmer er 15 år eller eldre.
  • Et tellende lokallag må ha minst én medlemsrettet aktivitet.
  • Lokallaget må sende årsrapport til ImF-UNG

Tips: Bruk gjerne Excel-dokument til registrering av medlemmer/betalende medlemmer gjennom året, da denne kan brukes til å importere medlemmer til medlemssystemet Cornerstone når årsrapport skal sendes inn. Ta kontakt med oss om du trenger hjelp med import fra Excel-fil.

Vedtekter for lokallag

Standardvedtekter som lokallag i ImF-UNG kan bruke, finner du her:

Standardvedtekter kan brukes som mal til egne vedtekter. Alle lokallag som søker om Frifond-midler må ha gjeldende vedtekter.

Ta kontakt om lokallaget har fått ny hovedleder:

Hovedledere og øvrige ledere må være registrert med e-postadresse og adresse i Cornerstone for å kunne bruke systemet. Derfor er det viktig at vi får oppdaterte opplysninger om lokallaget, med rett hovedleder og rett e-postadresse. Har det skjedd endringer i lokallaget, som at det ikke er aktivt lenger, eller har fått ny hovedleder, ta kontakt med oss snarest.

Har du spørsmål om Frifond-midler, kontakt oss gjerne:

E-post: post@imf-ung.no

Tlf. ImF-UNG direkte: 56 31 42 69 (mandag-torsdag)

Tlf. ImF sentralbord: 56 31 42 40