Stine Mari B. Våge går ut i fødselspermisjon ved utgangen av mai.
Vi jobber derfor med  å skaffe en vikar for henne.  
En ungdomsforkynner og en person som kan ta ansvar for Ungdomscampen, hver av dem i 20 % stilling. 

Har du tips om personer kan du sende en e-post til Kenneth Foss

Permisjon
Barne- og familiekonsulent Ingrid Kvam Steinshamn skal også ha permisjon fra deler av sin stilling fram til sommeren. Årsaken er at hun er ansatt i en prosjektstilling i forbindelse med oppstarten av Danielsen Ungdomsskole Frekhaug.

– Hun skal ha permisjon fra forkynnerdelen, tilrettelegger av Salomokonkurransen og arbeidet med kurs og oppfølging av barnehagene. Hun vil fortsatt han ansvar for produksjon av bibeltimeressurser for leirarbeidet, sier Kenneth Foss.

Det er ikke planlagt fagdag for styrere i barnehagene dette året og ressursene til dette, blir derfor ikke erstattet i første omgang. Salomokonkurransen blir derimot overtatt av Linn Sirevåg for resten av årets konkurranse. I tillegg arbeides det med å få inn en erstatter for leir-oppdragene.