Har du et spennende prosjekt som handler om “Mangfold og inkludering”?

I tilfelle bør du lese denne informasjonen fra Ragnar Eggesvik som er Organisasjonsrådgiver for LNU – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner.

I år satser LNU å ha mer til utdeling enn noen gang tidligere – dere kan søke om max 75 000,- kroner pr. prosjekt.

Støtteordningen er fin å bruke for ungdomsorganisasjoner som vil rekruttere nye grupper, holde kurs/seminar/konferanser, samarbeide med minoritet/majoritetsorganisasjoner, lage informasjonsmateriell, jobbe med tilrettelegging eller utvikle/endre organisasjonskultur.

Husk at prosjektet må være noe nytt som organisasjonen strekker seg mot og som en del av en større organisasjonsutvikling, ikke noe dere søker for å dekke inn årlige driftsutgifter (årsmøte, ledersamling, høstkurs).

Sjekk ut
Her finner dere forskningsrapporter, metoder og guider eller workshoppakker for hvordan dere kan jobbe med inkludering: http://www.lnu.no/kompetanse/ressurser/inkludering/

Gratis kurs
Minner også om at Frivillighet Norge holder gratis kursbesøk på temaet:
Workshops for tradisjonelle norske organisasjoner 

Ellers har LNU kurs i mangfoldsledelse i organisasjoner med kursholder fra prosjektet Mangfoldsguiden 14. februar klokka 14-16. Meld dere på her: http://www.lnu.no/kompetanse/kurs/oversikt/

Ta kontakt dersom dere lurer på noe.

Mangfold og inkludering
Søk støtteordningen Magnfold og inkludering om inntil 75 000,- kroner til inkluderingsprosjekt.

Frist for å søke er 1. mars.

Lokallag/ grupper kan søke direkte på støtteordningen.

Mer informasjon om hvordan du søker: http://www.lnu.no/mangfold

Organisasjoner kan søke om medlemskap i LNU
LNU ønsker flere medlemsorganisasjoner. 
Minoritetsorganisasjoner som ønsker å utvikle seg til å oppnå fullt medlemskap i LNU kan søke om etableringsmedlemskap.

Frist for å sende inn søknad for din organisasjon er 15. februar 2011.

Søknadene vil bli behandlet på Barne- og ungdomstinget i slutten av april.

Les mer om LNU-medlemskap:: http://www.lnu.no/org/medlemskap/

 – – –

Illustrasjonsbilde av Serge Melki.