Av David Pletten Aasgard – Sambåndet

Indremisjonsforbundet (ImF) sine skoler samlet i fjor inn 3,6 millioner gjennom egne misjonsprosjekt, kunne Sambåndet melde i sist nummer. En tredel av pengene ble samlet inn av Framnes KVGS alene.

Liten appell

På Arbeidermøtet i januar etterlyste formann i ImF, Sverre Dag Ljønes, et eget misjonsprosjekt foran godt over hundre ImF-ansatte. Når Sambåndet nå tar kontakt med ham, har pipen fått en noe annen lyd.
– ImF appellerer ikke til slikt. Det er lettere å drive ytremisjon enn indremisjon. ImF sliter med å få mannen i gata til å sponse reine diakonale prosjekter i Norge. De organisasjonene som driver med nødhjelp og diakonalt arbeid i utlandet, har en mye lettere jobb med å få givere, sier Ljønes.

Tøft å konkurrere

På flere av ImF sine skoler er det elevene som avgjør hvor pengene i misjonsprosjektet skal gå. Dette er utfordrende for ImF, ifølge Ljønes.
– Skolene har en innarbeidet ordning, hvor noen har faste prosjekt, mens andre velger nytt hvert år ved elevavstemning. Det at ungdommene selv avgjør prosjektet, gjør at det blir vanskelig for ImF å komme inn og vinne salen. Jeg tror ikke det å drive evangelisering i Finnmark får noe støtte hos vanlige folk.

Dårlige holdninger

En som reagerer på Sverre Dag Ljønes sine uttalelser, er skoleprest Arne Opsahl-Engen ved Framnes Kristne Videregående Skole. Han har det overordnede ansvaret for misjonsprosjektene der.
– Det som formannen sa på Arbeidermøtet, viser litt av holdningen i ImF. Det er ikke fattige barn i Afrika som gir penger, men et prosjekt, i innland eller utland, som en har tro på, sier Opsahl-Engen.

– Er invitert

Opsahl-Engen mener at et prosjekt hvor ImF sender ungdom ut som teltmakere til steder i Norge med få kristne, vil kunne appellere til Framnes-elevene. Misjonsprosjektet går i år til Evangelistens arbeid med fattige i India.
– Jeg hadde aldri trodd at Evangelisten skulle vinne. De konkurrerte mot blant andre store og populære organisasjoner som CHRISC. Det handler om å presentere noe en har tro på, og det klarte Evangelisten. Med et misjonsprosjekt fra ImF kan en bygge noe som på sikt kan gi bred støtte i hele organisasjonen. For å vinne på Framnes må en overtale ungdommen. ImF blir invitert hvert år, men møter ikke opp.

UENIGE: Arne Opsahl-Engen mener Sverre Dag Ljønes tenker for enkelt om misjonsprosjekt. FOTO: ARKIV
UENIGE: Arne Opsahl-Engen mener Sverre Dag Ljønes tenker for enkelt om misjonsprosjekt. FOTO: ARKIV