– Jeg så behovet.
Dette var et forsømt tema, sier Morten Torsvik. 

Det er noe av forklaringen som forklaring på hvorfor han startet opp med undervisning om sex og samliv da han kom til Bildøy for elleve år siden.

Selv kan han ikke huske å ha fått særlig mye undervisning om dette da han selv var ung.

– Nei, det var begredelige greier og et ikke-tema. Vi fikk kanskje høre at sex var noe fint som Gud hadde skapt, og at det hører hjemme i ekteskapet. Men det var også alt.

Morten er derimot ikke kjent for å pakke inn budskapet sitt. Formuleringene er både friske, frodige og spisse. Kanskje det er derfor han blir så godt likt av studentene og topper sitatlisten i årbøkene år etter år.

– En ting er å gi de raske ja og nei og trekke opp noen kjappe grenser, noe helt annet å gi reell livshjelp og si noe om velsignelsen som følger av leve rett. Det handler om å gi dem et hvorfor og våge samtalen, sier han. 

Samboere kan gå 
Fire seminarbolker hvert år er standard. Da handler det blant annet om å bli kjent med seg selv som seksuelt vesen, avsløre seksualmoralen i samfunnet, hvordan finne seg en kjæreste, hvordan leve som kjærester, og ekteskap og samboerskap. Noe av målet med det siste tema, er å tegne forskjellene.

– Ekteskapet handler om å elske og å ære. Det bygger på et livslangt løfte om trofasthet. Samboerskap er noe helt annet. Det har meg selv som utgangspunkt og handler om hva jeg kan få for min egen del. Så lenge jeg får dekket mine egne behov så blir jeg. Hvis ikke er jeg fri til å gå, sier Morten Torsvik.

– Ekteskapet er løfte om det livslange. Samboerskapet handler om her og nå. Dette er en ekstremt viktig forskjell.

Prøve og feile 
– Men vil ikke også en samboer si det? At hans og hennes intensjon er at dette skal vare?

– Ja, vil de egentlig det? De vil jo ikke forplikte seg ved å gifte seg, parerer Morten.

– Det er noe i selve samboerskapet sitt vesen som signaliserer manglende forpliktelse. Det er noe ustabilt. Man gjør den andre, og blir selv, en forbruksvare, sier han og peker på at tankegangen er på god vei inn også i ekteskapet: Så lenge jeg har større gevinst ved å bli, så blir jeg. Hvis ikke er jeg fri til velge en annen løsning.

Morten har heller ikke så mye til overs for argumentet om at det fornuftig å prøve ut samlivet i et samboerskap før man gifter seg.

– Da må jeg spørre, hva er det man ønsker å prøve ut? Om man passer fysisk? Da kan jeg berolige med at det fysiske sjelden er problematisk, sier han.

– Og mentalt? Vi utvikler jo oss hele tiden. Jeg er en annen i dag enn da jeg giftet meg for 23 år siden. Det er jo også noe av poenget, man utvikler seg sammen med en man har lovet troskap.

Elske er å ville 
For når Bibelen snakker om å elske, er det ikke først og fremst en følelse som er tema. Å elske og ære handler om vilje og innstilling. En vilje til å gjøre ektefellen sitt beste.

– Vi er blitt så vant til gi og ta i forhold til hverandre. Å elske handler om å gi. Vi tenker, hvis hun gir litt, så gir jeg litt. Gir hun mye ja så gir jeg også mye. Men min jobb som ektemann er å elske 100 prosent, uavhengig av hva jeg får tilbake, sier Morten som er fullt klar over at dette ikke er det naturlige for oss. Likefullt er det ektefellenes jobb i forhold til hverandre.

– Jeg skal ikke bare elske konen når hun er mest kjælen, men også de dagene dagene hun ikke fortjener det.

Offentlig 
Den livslange forpliktelsen er ett av momentene som gjør ekteskapet annerledes enn samboerskapet. Den andre er den offentlige annonseringen et ekteskap innebærer, i motsetning til samboerskapet som er rent privat. Slik har det vært helt i fra starten.

– Ekteskapet kom ikke som en del av oppryddingen etter syndefallet, det var der helt fra Edens hage da det bare fantes to mennesker. Det ble skapt en offentlig ordning.

For en kristen innebærer dette at ekteskapet også en guddommelig paktordning, ikke bare en mellommenneskelig avtale.

En innvendig mot det offentlige argumentet er at myndighetene ikke har noe med hvem man elsker og er glad i. Det blir for snevert og for enkelt, mener Morten.

– Klart myndighetene har noe med samlivet vårt å gjøre. Det kan bli barn av sånn, og barn er en del av samfunnet. Jeg får som gift en ny som blir min nærmeste pårørende. Rett og slett – et samliv mellom to kan ikke løsrives fra samfunnet fordi det foregår i samfunnet. 

Sex i glasshus 
Har du registrert noen utvikling og holdningsendring disse årene du har undervist?

– Basert på de spørsmålene som blir stilt, må jeg nok si ja. Det er mer og mer utbredt holdning at så lenge vi har tenkt å gifte oss, så kan det jo ikke være så farlig om vi bor samme også, sier Morten. Han er ikke imponert over resonnementet.

– Man er jo forelsket. Hvem har ikke tenkt at dette skal vare livet ut når forelskelsen bruser?

En annet utbredt holdning handler om sex. Svært mange i dag mener det er helt ok å ligge sammen før man er gift. Ferske tall viser at 90 prosent av alle kristne par ligger sammen før de er gift. Slik har det vært før også, og Morten tror dette er hovedårsak til den manglende undervisningen om tematikken.

– Svært mange sitter i glasshus med dårlig samvittighet. Når de fleste foreldre i dag også hadde sex før de var gift, så er det ikke enkelt å veilede de unge. Hva svarer man da når de spør? Da er det mye enklere å lukke øynene og være stille.

Limet  
Men selv om noe er vanlig, behøver det ikke bety at det er rett. For Morten er meget klar på at Bibelen plasserer seksuallivet innefor ekteskapets rammer.

– Ordet som brukes i Bibelen for samleie er kolamenos. Det kommer av kollao som betyr lime sammen. Alle vet hva som skjer når man limer noe sammen og løser det fra hverandre igjen. Derfor kan man ikke si at «det var bare sex». Det skjer noe mellom mennesker, det knyttes dype bånd og det setter spor, sier han.

Den andre betydningen er at en  blir den andres eiendom.

– Med andre ord, seksualitet er mer enn bare nytelse. Det understreker ekteskapsløftet, noe dypt og varig, sier Morten.

– Ektefellen er en gave som er gitt meg, men ikke for å tilfredsstille meg selv. Som mann er jeg faktisk pålagt å elske henne slik Kristus elsket, og han elsket inn i døden.

Takke når det bruser 
– Men vil det ikke være ærligere å være samboere enn å leve ut seksuallivet i det skjulte?

– Jo, det vil det, men det blir ikke rett selv om det er ærlig. Vi får bukt med hykleriet og lever åpent, men dette er ikke alt.

– Bibelen har satt opp noen gjerdestolper som skal gi trygghet for noe av det fineste som er skapt. De er der ikke for å hindre livet, men skape velsignelse, sier Morten.

Han ønsker seg derfor en større åpenhet om det gode i seksuallivet.

– Når du kjenner det bruser i kroppen trenger du ikke slå blikket ned og være skamfull. Løft blikket ditt i takk til Gud.

På dette området har både foreldre og forsamlinger et ansvar.

– Det er viktig at vi tar opp tema som handler om sex. Ofte blir det en samtale preget av kjeft og regler, men vi må forsøke å bygge forståelse og våge å snakke. Samtidig som vi løfter fram rammene som settes og samtaler om hvorfor, må vi også lytte.

Pessimist 
Men med tanke på framtiden er ikke Morten Torsvik utpreget optimist.

– Samboerskap aksepteres i dag i flere og flere sammenhenger. Jeg er egentlig ikke så overrasket for jeg ser ikke at vi gjør noe annet enn å legge til rette for nettopp dette. Vi har ingen strategi for å demme opp, sier Morten.

Det finnes hederlige unntak som Ungdom i Oppdrag. Det finnes også utredninger som er laget.

– Men hva hjelper det når slike blir stående i bokhyllen. Vi må ta neste steg og våge samtale, ikke bare toe våre hender fordi vi har skrevet noe ned.

 Bryllupet 
For dette er mer enn overflatiske problem. Det er en dyptpløyende åndelig krise.

– Ja, vi står i fare for å miste Guds velsignelse både i livene våre, i samlivet og i forsamlingene. Vi uthuler oss selv når vi på denne måten aksepterer synd.

Han vil derfor fortsette sin kamp for å løfte fram seksuallivet – og de trygge rammer. De står fast. Da er han mer klar for å utfordre selve bryllupets rammer.

– Det er ingenting i vegen for å gå til presten eller byfogden og ordne papirene og så arrangere fest senere. Dessuten – hvem har sagt at bryllup må være så dyrt? Der har vi som kristne også en jobb å gjøre. Kanskje vi skal modellere andre former for bryllupsfester der ekteskapet, ikke festen er det viktigste? 

1 kommentar.

  • Sex, samboerskap – egoisme? « UngMisjon.no
    22. november 2012 08:38

    […] kva Morten Torsvik seier om dette temaet på imf-ung.no november 22nd, 2012 | Kategori: […]