– Jeg har reflektert en del ganger på hvorfor ekteskapsloven gikk så lett igjennom og ikke skapte flere protester enn den gjorde. Jeg tror hovedgrunnen er at det bibelske synet på ekteskapet står langt svakere enn vi liker, sier Erik Furnes.

Han synes det er flott å møte unge som har en bevisst holdning og vil vente med samliv til de er gift.

– Men det har skjedd en utvikling. Jeg blir ikke så overrasket lenger når jeg hører om kristne, også folk som har hatt lederverv i misjonsarbeidet,  som har gått inn i samboerskap, sier han.

Samboerpress 
Årsakene er flere. En av dem skyldes sterkt ytre press.

– Jeg hørte nettopp om ei ganske ung jente som ønsket å gifte seg, men begeistringen møtte fort motstand både fra familien, venner og samfunnet rundt. Hun ble møtt med en massiv holdning om at hun var for ung og for alt i verden måtte prøve dette ut før hun tok et så viktig valg, forteller han.

Flere av dem som utøvde et samboerpress på henne var også fra kristne miljø.

– For meg virker det som om frykten for skilsmisse er så sterk at det er allment akseptert at man derfor må gå en prøverunde i samboerskapet først.

Samtale 
Når unge mennesker møter slike holdninger og denne skepsisen til ekteskapet, gjør det noe med dem.

– Man trenger ikke stor fantasi for å skjønne at det er lett å gi etter. Jeg skulle ønske at flere våget en refleksjon, for jeg tror ikke alle som går inn i et samboerskap har reflektert ut i fra en kristen tanke om ekteskapet.

Derfor etterlyser han samtalen. At vi våger å prate, ikke bare fordømme handlinger.

– Vi trenger å formidle hvorfor det er et gode med ekteskapets rammer om samlivet. De er der ikke for å begrense oss, men rammene er satt for å fremheve noe av det vakreste Gud har skapt.

Lederskap 
Utviklingen i samlivsspørsmålet bekrefter for Erik Furnes viktigheten av et åndelig lederskap, også på bedehuset.

– Vi trenger et lederskap som evner å være nær mennesket samtidig som de lever nær Guds ord. Her handler det ikke bare om å registrere andre menneskers feile valg, men å aktivt søke kontakt for å veilede, oppfordrer han.

For han tror ikke alle kristne som går inn i et samboerskap har reflektert skikkelig rundt spørsmålet.

– Derfor er det viktig å snakke med dem det gjelder. Vi skal samtale uten å fordømme, men vi må likevel våge å være tydelige på at samboerskap er å bryte seg inn i ekteskapet og uforenlig med en kristen tanke.

Undervisning 
I tillegg ønsker han seg mer undervisning om samliv, seksualitet og ekteskap.

– Vi må våge disse temaene i forkynnelsen selv om vi vet at vi tråkker på ømme tær. For det sitter mest sannsynlig folk i salen som selv er eller har vært samboere, eller at noen i den nære familien er det.

– Midt i dette må vi våge å forkynne Guds gode vilje for samlivet. Det handler rett og slett om å avsløre samboerskapet en stor løgn. Tanken om samboerskap er rett og slett et av de store angrep den vonde i dag bruker for å føre mennesker bort fra Gud, sier Furnes.

Dømt til å tape 
Erik Furnes har liten tro på argumentene som ofte brukes for å leve ut samboerskapet. Tallene taler i mot.

– Samboerskap og ekteskap som først startet med samboerskap, har begge høyere skilsmisseprosent enn «vanlige» ekteskap. Det overrasker meg ikke for det er jo nettopp noe av vesenet for samboerskapet – det uforpliktende som ikke vil binde seg.

– Når folk «bare er samboere» går de jo inn i et parforhold med en innstilling om at dette kan føre til oppbrudd. Da har man allerede tapt. Ekteskapet handler derimot om å gi seg til en annen. Det er noe radikalt annet. Det skal være en barriere for å bryte ut av et samliv.