Landsmøte 2021

 1. Hjem
 2. Landsmøte 2021

Velkommen til ImF-UNGs landsmøte 2021

Brenner du for at barn og unge skal kjenne, elske og tjene Jesus Kristus, og vil du være med på å sette retning for ung-arbeidet i ImF? Da vet vi hvor du trenger å være lørdag 6. november kl. 16.00-19.00: ImF-UNGs landsmøte.

Landsmøtet skal være i bibelskolehallen på Bildøy bibelskole (Øygarden), og skjer i forbindelse med ImFs lederkonferanse.

Vi skal være i «Foredragssalen». Gå inn hovedinngangen til skolen og se etter visjons-rollup til venstre.

Saker

Det skal velges nytt styre for den neste toårsperioden, legges frem revidert strategi, og vi skal snakke sammen om hvordan vi kan være med på å realisere visjonen vår. Du får også bruke tid sammen med andre som er opptatt av det samme som deg. Du, og flere med deg, kan møte som utsendinger fra lokallag eller barne- og ungdomsråd i krets, eller være tilhører. Se oversikt under for hvem som kan møte som utsending.

Alle sakspapirene

Saksliste

Vedtekter

Vedlegg:

Sak 2: 2årsmelding

Sak 3: Regnskap

Sak 4: Presentasjon av styrekandidater

Sak 6: Revidert strategiplan

Meld inn saker

Ifølge vedtektene må saker som ønskes behandlet på landsmøtet være levert landsstyret senest 3 måneder før landsmøtet. Har du en sak som du ønsker at skal bli behandlet, kan du melde fra om dette ved å sende en e-post til post@imf-ung.no.

Utsendinger

Landsmøtet består av (tatt fra vedtektene § 6.1):

 • Utsendinger fra lag tilsluttet ImF-UNG. Utsendingene velges av og blant medlemmene som er fylt 15 år. I saker som har relevans for barn/unge under 15 år forplikter Landsmøtet å ta disse med på råd. Hvert lag med inntil 25 medlemmer kan sende inntil to utsendinger. Ved godkjent medlemsliste kan lag med 25-50 medlemmer sende 4 utsendinger, lag med 50-75 medlemmer sende 6 utsendinger osv.
 • Inntil to representanter for hvert av de regionale barne- og ungdomsrådene i ImF-UNG.
 • Landsstyrets valgte medlemmer.
 • De ansatte ved ImF-UNG sentralt, men de har ikke stemmerett.
 • Følgende inviteres med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett:
  • ImFs generalsekretær, og en representant for Forbundsstyret.
  • En representant fra hver av ImFs skoler.
  • Landsstyret kan i tillegg invitere andre de finner tjenlig.
Påmelding

Påmelding til landsmøtet gjøres via checkin.no: Påmelding ImF-UNGs landsmøte 2021