Jorunn-Singstad-Djupvik

Av Vilhelm Viksøy

Foreldreboka – vokse sammen er en rykende fersk bok som ble presentert for første gang under Lev livet-konferansen. 10 bidragsytere, 8 organisasjoner i ryggen, 5 temabolker – og ett mål: at foreldre skal bli oppmuntret til sin oppgave som kristne foreldre.

– Mange foreldre vet og innser hvor viktig deres jobb er og kjenner samtidig på prestasjonsangsten. Det har vi lyst å gjøre noe med, sier redaktøren for boka, Jorunn Singstad Djupvik hos Bibelleseringen.

Foreldrehjelp
– Vi innser at det ikke er nok å gi barn og unge en bibelleseplan og håpe at de går på rommet sitt og leser. Skal vi få dette til, er vi helt avhengige av å få foreldrene på banen, sier Djupvik, som har hatt god hjelp og støtte i prosessen.

– De ti bidragsyterne har jobbet sammen i hele prosessen før alt til slutt ble sydd sammen. Det var viktig å skape helhet og kontinuitet slik at det ikke bare ble en artikkelsamling, sier Djupvik.

I tillegg har hun også hatt stor hjelp av Føbe Edvardsen, som er pastor i Filadelfiakirken i Sarpsborg.

– Føbe har vært med å utvikle opplegg for kurskveldene, har kjørt et pilotkurs i egen menighet og prøvd ut mye av dette i praksis mens vi jobbet det fram, forteller Djupvik. 

Konkret hjelp 
Boken er delt inn i fem bolker, hver med 3-4 kapittel. Temaene som tas opp, er blant annet: Hva er tro på hjemmebane, hvordan gjøre dette i en travel hverdag, barns åndelige utvikling, frimodighet og utrusting, samspillet i familien og ulikheter blant barna. Djupvik håper at boken kan bli til inspirasjon og oppmuntring og ikke nok en påminnelse om alt man som forelder burde og skulle fått til.

– Forfatterne bidrar med et ærlig bilde fra eget liv, ikke et glansbilde. Jeg håper de som leser, kan tenke: dette gjorde godt å lese, og dette kan vi også klare.

Hvert kapittel avsluttes med et enkelt studieopplegg. Boken egner seg derfor godt i en studiegruppe, men spørsmålene kan like gjerne brukes til ettertanke for den enkelte forelder. Det er også utviklet et kursopplegg over fem kvelder som kan supplere boka, men boka fungerer også godt på egenhånd. 

Ikke alene 
At boka har fått undertittelen Vokse sammen, er ingen tilfeldighet. For livet som kristen oppdrager handler om å vokse – sammen med Gud og sammen med barna.

– Bibelen sier noe om at Guds rike hører barna til. Det er viktig å lytte til barna og trekke dem på banen. Det handler om å høre hva de tenker og oppmuntre dem til å leve et aktivt Jesus-liv, sier Djupvik.

– Mange foreldre kan kjenne på maktesløshet. Da handler det om å få til et samspill – å leve sammen. Det er også viktig å huske at det er Gud som skaper tro, ikke vi. Gud er aller nærmest når vi er mest hjelpeløse og trenger ham som mest, og vi er helt avhengig av hans nåde, sier Jorunn Singstad Djupvik.

Indremisjonsforbundet er en av de åtte organisasjonene som står bak boken. Merete Åsebø Blindheim som er Jesus i hjemmet-konsulent i ImF, er blant bidragsyterne.