Foto Ryk Neethling - http://www.flickr.com/photos/rykneethling/
Foto Ryk Neethling

Blir du med på kurs?

Tid: 25.–27. april 2014 

Sted: Haraset leirsted i Stange

Pris: kr 1500,- pr. person inkl. mat og overnatting.

Påmelding innen 15.04.

Meld deg på til: info@bibelleseringen.no

Terry WilliamsLær av en spesialist i kreativ formidling

Kursholder er Terry Williams, ansatt i Scripture Union International (Bibelleseringen) og CYCAS (Community Youth, Children & Sport). Terry har jobbet som spesialist i kreativ formidling til barn og unge i 30 år. Han er levende engasjert og en stor inspirator, og har vært delaktig i utviklingen av konsepter som Kids Games og Max 7. Undervisningen vil foregå på engelsk, men med mye aktivitet og gode illustrasjoner, er  undervisningen både lettfattelig og morsomt. Bibelleseringen garanterer en inspirerende helg!

Se mer info om Haraset leirsted her 
Bibelleseringen sørger for transport fra Stange stasjon.