Denne informasjonen er primært rettet mot ledere i lokallag, men mye av det er generelt og nyttig for flere.

Det er den del uker siden vi fikk hverdagen vår endret på grunn av korona-utbruddet. Regjeringen satte inn tiltak som har fått store konsekvenser for det kristne arbeidet, også barne- og ungdomsarbeidet. Som vi har gjort tidligere, ber vi fremdeles alle til å følge råd og bestemmelser som regjeringen kommer med i denne situasjonen. Frem til det kommer ny informasjon om sommeren innen 1.mai, har regjeringen lagt ned forbud mot alle samlinger og arrangement som ikke kan holdes innenfor smittevernreglene til og med 15.juni. Inntil videre forstår vi dette som at vanlige samlinger innen barne- og ungdomsarbeidet ikke kan holdes, og vi kommer med ny informasjon når vi vet mer.

På den ene siden lammes det kontinuerlige arbeidet av dette, men på andre siden endrer det ikke ønsket om at barn og unge skal kunne kjenne, elske og tjene Jesus Kristus. Vi tror også fremdeles at dere som ledere kan spille en viktig rolle for barn og unge, og at dere kan være en ressurs for familiene.

Vi tror at hjem og familie har en nøkkelrolle i å gi troen til nye generasjoner, og korona-situasjonen er også en mulighet for familier til å bruke mer tid sammen og styrke det åndelige fellesskapet i hjemmet. Her kan vi som ledere oppmuntre dem og informere om ressurser.

Vi har forståelse for at en noen av dere kan være preget av korona-situasjonen på andre måter ikke har så stor kapasitet for tiden, men ta denne informasjonen som en oppmuntring til å bety noe på en eller annen måte.

Hvordan holde kontakten?

Ungdommer er det lettere å ha kontakt med, og som vi tidligere har informert om finnes det mange muligheter digitalt å ha samtaler, grupper, møter osv. Se https://imf-ung.no/korona-hva-na/ for tips og ideer. Se denne gode oversikten over ulike digitale plattformer som NLM ung har laget for å finne ut mer om hva som passer til ditt bruk.

Barn kan en ikke ha direkte kontakt med på samme måten. Men mange av dere har kanskje facebook-grupper eller lignende der en har kontakt med foreldrene og informere dem om samlinger osv., eller så kan det hende dette er en fin mulighet til å opprette en slik gruppe. Et alternativ er også en messenger-gruppe. I denne kan dere informere om ressurser og vise at dere tenker på dem i denne tiden.

Etter en idé fra en av kretsene innen ImF, vil vi også oppmuntre dere til å sende noe til barna i denne tiden. Vi har laget en mal til et brev som kan sendes. Mye kan selvsagt endres av innholdet, men bruk det gjerne om dere vil. Det kan enten sendes digitalt, eller per post. Sender dere per post, kan også noe annet legges ved som dere vil overraske dem. Husk at frifond-midlene skal brukes opp innen 30.juni, og til aktivitet i lokallaget. I denne tiden kan et eller annet som sendes dem være en måte å bruke opp midlene på. For postgang og korona, se https://www.posten.no/kundeservice/koronasituasjonen.

Noen utvikler også egne digitale ressurser for å ha kontakt med barna, og en kan gjerne tips ved å se på hva Awana Varhaug eller andre gjør. Andre igjen ha samlinger for familier på ulike plattformer, og har alt fra basar til bingo. Det er mange muligheter til å bygge relasjoner og skape litt liv i den tiden vi lever.

Ressurser

Det er blitt laget mange ressurser de siste ukene, og vi har blant annet laget en facebook-side for å samle ressursene innen ImF. Du kan finnes ulike ressurser her som du kan informere barn og familier om, og som du gjerne ha nytte av selv også.

Dersom du følger opp ungdommer i smågruppe eller lignende på en digital plattform, og trenger en ressurs som kan sette i gang samtalen, kan mange av preik-videoene på preik.tv brukes til dette formålet. Dersom du klikker deg inn på en del av videoene, vil du også finne samtale-spørsmål som kan brukes.

For familier vil vi fremdeles anbefale Fribu sin Hjemmekirke. De lager program for ulike aldergrupper frem til sommeren, og de bruker deler av Awana sitt materiell.

Chris Duwe har fremdeles live-program, men i mindre skala enn før. Han har familiesamling kl. 10.00-11.00 hver søndag, Øystein live kl. 15.00-15.30 onsdager og tweens-torsdag kl. 15.00-15.45 torsdager. Dette er kjekke og interaktive samlinger som engasjerer.

Fribu og Awana laget for en tid tilbake en veldig flott ressurs til familier, nemlig Input. Input er en samtaleboks for hele familien med spørsmål og utfordringer, som skal gjøre det enkelt og morsomt å dele tro på hjemmebane. Samtaleboksen inneholder cirka 800 spørsmål og utfordringer, og den passer for familier med barn fra 6-19 år. Input-boksen kan bestilles på awana.no.

Det finnes også mange andre ressurser fra Misjonskirken som Viggo Klausen har laget de siste ukene.

Bruk de mulighetene som du ser er det til å fremdeles kunne bidra til at barn og unge skal kunne kjenne, elske og tjene Jesus Kristus. Vær med å be om at de som tror kan bli bevart og utrustet i denne tiden, og at de mange som ikke tror må komme på andre tanker.