Korona-råd 24.mars 2021

Klikk på følgende lenke for oppdatert korona-råd fra ImF: Korona-råd 24.mars

Korona-råd 19.januar 2021

Klikk på følgende lenke for oppdatert korona-råd fra ImF: Korona-råd 19.januar.

Korona-råd 4.januar 2021

Klikk på følgende lenke for oppdatert korona-råd fra ImF: Korona-råd

Råd om smittevern 6.november

ImF har 6.november oppdatert sine råd ut fra den aktuelle smittesituasjonen i landet. Vi har et kort dokument om dette her.  

Korona-vennlige leker 24.august

Både på leir og i lokallagene er leker en viktig ingrediens for å bygge relasjoner og ha det kjekt sammen. Bjarte Vesetvik, trosopplæringskonsulent i ImF-UNG, har laget et hefte med leker som tar hensyn til smittevern og avstandsregler i tiden vi lever i, og som kan brukes både på leir og i lokallag. Han har valgt ut 14 “korona-vennlige” leker for barn som krever liten eller ingen forberedelse. Last ned heftet her.

Korona-informasjon ImF/ImF-UNG 17.august

Vi er kommet til en tid på året der lag og forsamlinger forbereder seg på å kunne møte igjen voksne, barn og unge til fellesskap med Gud og hverandre. 2020 er ikke noe unntak fra dette til tross for korona, men vi må ta vår del av jobben innen smittevern. 

Fra og med 15.juni satte Regjeringen et maksimums-antall må 200 personer til stede i et kirke- eller forsamlingslokale dersom en følger gjeldende smittevernregler, og har ennå ikke åpnet opp for et større antall enn dette. 

Når det gjelder retningslinjer for smittevern for våre lag og forsamlinger vil vi med frimodighet vise til veilederne som Frivillighet Norge og Norges Kristne Råd har laget. Her vil dere finne den oppdaterte informasjonen dere trenger for å kunne starte opp igjen etter sommerferien, og en god sjekkliste som kan brukes for å sikre at en har kontroll på registrering, hygiene osv. Selv om det hovedsakelig er de samme retningslinjene som går igjen i mange deler av samfunnet, er det viktig at dere leser gjennom veilederne. Deretter kan dere kontakte ImF og/eller kretsen en tilhører for spørsmål og råd i etterkant ved behov. Vi anbefaler også at en kontakter kommunelege eller tilsvarende dersom det er lokale utbrudd som en må ta hensyn til eller har konkrete spørsmål som gjelder lokale forhold. 

Når det gjelder barne- og ungdomsarbeidet, inneholder veilederne også informasjon om dette. Her ønsker vi igjen å fremheve viktigheten av å vurdere om en har nok ressurser i form av voksne ledere og gode lokaler før en starter opp. Enkelte forsamlinger velger også alternative løsninger for søndagsmøtene sine dette halvåret, slik som i Sandnes og på Nærbø, så det gjelder å tenke kreativt i en tid som denne slik at ikke barne- og ungdomsarbeidet blir bortprioritert. Som mange av dere har fått med dere har Regjeringen åpnet opp for unntak fra 1 meters-regelen i organiserte fritidsaktiviteter med faste deltakere. Vi ber dere lese gjennom detaljene i denne informasjonen på denne siden slik at dere forstår hva dette unntaket gjelder for og ikke.  Dersom en av ulike grunner ikke velger å starte opp igjen med organiserte samlinger for barn og unge, oppfordrer vi dere til å holde relasjonen ved like på andre måter. Se imf-ung.no for tips og idéer.  

Appen Meet316, som ImF har utviklet til lederkonferansen vår, er utvidet til å være en hjelp til overholdelse av smitteverntiltak i lokalforsamlinger og arrangement. En kan registrere egen familie, reservere plass i arrangement, reservere plass for venner som ikke har appen, og «sjekke inn» selv ved inngang til arrangementet. Alle data lagres trygt og sikkert i en skybasert serverløsning. Det skal være klar til bruk fra og med neste uke. Mer informasjon finner du her. 

Vi ber ber om en god høst for alle enkeltpersoner, lag og forsamlinger og ønsker dere Guds velsignelse!

Smittevern etter 15.juni

I juni kom Frivillighet Norge og LNU ut med en veileder for smittevern i frivillige organisasjoner. Her står det en del generell informasjon og noe som er spesielt for barn og unge. Oppdatert versjon ligger alltid på denne linken: https://www.frivillighetnorge.no/politikk/koronaveileder . Den du vil finne nå er fra 16.juni.

Norges kristne råd har også oppdatert sin veileder (som vi tidligere har vist til) etter åpningen for 200 deltakere 15.juni. Den finner du her: https://norgeskristnerad.no/wp-content/uploads/2020/06/Smittevernveileder-NKR-Barn-og-Unge-17.06.2020.pdf

Dersom du har spørsmål om oppstart av barne- og ungdomsarbeidet etter sommerferien, ber vi deg lese veilederne og eventuelt ta kontakt med kommunelege eller tilsvarende helsemyndighet. Det er også viktig at lokalt barne- og ungdomsarbeid har god kontakt med styret/ledelsen for bedehuset/forsamlingen, og så kan både krets og ImF-UNG være behjelpelig for spørsmål.

Råd om smittevern 06. mai

ImF og ImF-UNG er takknemlig for at Norges Kristne Råd har utarbeidet gode og gjennomarbeidede veiledninger for smittevern med tanke på samlinger for barn, unge og voksne. Vi har laget et kort dokument som viser til dette. Der har vi tatt med noen kommentarer, samt tillegg for smågrupper, leir og hensyn til våre forkynnere.

Vennlig hilsen

Erik Furnes, generalsekretær,

Andreas Evensen, daglig leder for ImF-UNG

Camilla Kårbø, personalleder

Korona-informasjon 24.april

Denne informasjonen er primært rettet mot ledere i lokallag, men mye av det er generelt og nyttig for flere.

Det er den del uker siden vi fikk hverdagen vår endret på grunn av korona-utbruddet. Regjeringen satte inn tiltak som har fått store konsekvenser for det kristne arbeidet, også barne- og ungdomsarbeidet. Som vi har gjort tidligere, ber vi fremdeles alle til å følge råd og bestemmelser som regjeringen kommer med i denne situasjonen. Frem til det kommer ny informasjon om sommeren innen 1.mai, har regjeringen lagt ned forbud mot alle samlinger og arrangement som ikke kan holdes innenfor smittevernreglene til og med 15.juni. Inntil videre forstår vi dette som at vanlige samlinger innen barne- og ungdomsarbeidet ikke kan holdes, og vi kommer med ny informasjon når vi vet mer.

På den ene siden lammes det kontinuerlige arbeidet av dette, men på andre siden endrer det ikke ønsket om at barn og unge skal kunne kjenne, elske og tjene Jesus Kristus. Vi tror også fremdeles at dere som ledere kan spille en viktig rolle for barn og unge, og at dere kan være en ressurs for familiene.

Vi tror at hjem og familie har en nøkkelrolle i å gi troen til nye generasjoner, og korona-situasjonen er også en mulighet for familier til å bruke mer tid sammen og styrke det åndelige fellesskapet i hjemmet. Her kan vi som ledere oppmuntre dem og informere om ressurser.

Vi har forståelse for at en noen av dere kan være preget av korona-situasjonen på andre måter ikke har så stor kapasitet for tiden, men ta denne informasjonen som en oppmuntring til å bety noe på en eller annen måte.

Hvordan holde kontakten?

Ungdommer er det lettere å ha kontakt med, og som vi tidligere har informert om finnes det mange muligheter digitalt å ha samtaler, grupper, møter osv. Se https://imf-ung.no/korona-hva-na/ for tips og ideer. Se denne gode oversikten over ulike digitale plattformer som NLM ung har laget for å finne ut mer om hva som passer til ditt bruk.

Barn kan en ikke ha direkte kontakt med på samme måten. Men mange av dere har kanskje facebook-grupper eller lignende der en har kontakt med foreldrene og informere dem om samlinger osv., eller så kan det hende dette er en fin mulighet til å opprette en slik gruppe. Et alternativ er også en messenger-gruppe. I denne kan dere informere om ressurser og vise at dere tenker på dem i denne tiden.

Etter en idé fra en av kretsene innen ImF, vil vi også oppmuntre dere til å sende noe til barna i denne tiden. Vi har laget en mal til et brev som kan sendes. Mye kan selvsagt endres av innholdet, men bruk det gjerne om dere vil. Det kan enten sendes digitalt, eller per post. Sender dere per post, kan også noe annet legges ved som dere vil overraske dem. Husk at frifond-midlene skal brukes opp innen 30.juni, og til aktivitet i lokallaget. I denne tiden kan et eller annet som sendes dem være en måte å bruke opp midlene på. For postgang og korona, se https://www.posten.no/kundeservice/koronasituasjonen.

Noen utvikler også egne digitale ressurser for å ha kontakt med barna, og en kan gjerne tips ved å se på hva Awana Varhaug eller andre gjør. Andre igjen ha samlinger for familier på ulike plattformer, og har alt fra basar til bingo. Det er mange muligheter til å bygge relasjoner og skape litt liv i den tiden vi lever.

Ressurser

Det er blitt laget mange ressurser de siste ukene, og vi har blant annet laget en facebook-side for å samle ressursene innen ImF. Du kan finnes ulike ressurser her som du kan informere barn og familier om, og som du gjerne ha nytte av selv også.

Dersom du følger opp ungdommer i smågruppe eller lignende på en digital plattform, og trenger en ressurs som kan sette i gang samtalen, kan mange av preik-videoene på preik.tv brukes til dette formålet. Dersom du klikker deg inn på en del av videoene, vil du også finne samtale-spørsmål som kan brukes.

For familier vil vi fremdeles anbefale Fribu sin Hjemmekirke. De lager program for ulike aldergrupper frem til sommeren, og de bruker deler av Awana sitt materiell.

Chris Duwe har fremdeles live-program, men i mindre skala enn før. Han har familiesamling kl. 10.00-11.00 hver søndag, Øystein live kl. 15.00-15.30 onsdager og tweens-torsdag kl. 15.00-15.45 torsdager. Dette er kjekke og interaktive samlinger som engasjerer.

Fribu og Awana laget for en tid tilbake en veldig flott ressurs til familier, nemlig Input. Input er en samtaleboks for hele familien med spørsmål og utfordringer, som skal gjøre det enkelt og morsomt å dele tro på hjemmebane. Samtaleboksen inneholder cirka 800 spørsmål og utfordringer, og den passer for familier med barn fra 6-19 år. Input-boksen kan bestilles på awana.no.

Det finnes også mange andre ressurser fra Misjonskirken som Viggo Klausen har laget de siste ukene.

Bruk de mulighetene som du ser er det til å fremdeles kunne bidra til at barn og unge skal kunne kjenne, elske og tjene Jesus Kristus. Vær med å be om at de som tror kan bli bevart og utrustet i denne tiden, og at de mange som ikke tror må komme på andre tanker.