Besøks- og postadresse: Idrettsvegen 10, 5353 Straume

E-post: post@imf-ung.no

Telefon sentralbord Indremisjonsforbundet: 56314240 (mandag-fredag 09.00-15.00)

 

Ansatte i ImF-UNG

Våre ansatte er primært stasjonert på ImF-kontoret i Straume Forum i Øygarden, men noen sitter andre steder i landet. Vi er her for hjelpe, trene og støtte deg som er med i barne- og ungdomsarbeidet. Navn på ansatte og ansvarsområder finner du under.

Asle Steinbru

Daglig leder

Visjon, strategi, teologi

Sofie Arnesen Hodne

PR-ansvarlig

SoMe, PR og film

Anne-Kari Vik

Administrasjonsleder

Frifond, økonomi, Barnehelg

Cecilie Skår Holmgren

Awana-konsulent

Awana, Smak og Se, ressurser til leir

Ragnhild Naterstad

Arrangementskonsulent

UL, Ungdomscampen, Lederkonferansen, mentorordning

Maria Abelvik Danielsen

Kidscamp-ansvarlig

Kidzcamp Lyngdal Bibelcamp

Ansatte i kretser

ImF er bygd opp av selvstendige lokallag og kretser, og hver krets har en ung-leder. ImF-UNG har ikke et formelt ansvar for disse, men samarbeider tett med dem. Under finner du en oversikt over ung-lederne i kretsene.

ImF Sør: Tina Haddeland – t.haddeland@imf.no

ImF Rogaland: Anne Berit Aarsland – ab.aarsland@imf.no

Indremisjonssamskipnaden (Hardanger, Sunnhordland og Voss): post@indremisjonen.no

ImF Midthordland: Silje Kausland Joa – s.kausland@imf.no

Bergens Indremisjon: Marta Lomheim (barne- og familieleder) – marta@betlehem.no

Nordhordland Indremisjon: Karina Andersen (kontaktperson UNG) – k.andersen@imf.no

Sogn og Fjordane Indremisjon: Sondre Orrestad (kretsleder) – s.orrestad@imf.no

ImF Sunnmøre: Mathias Mulelid – m.mulelid@imf.no

Nordmøre og Romsdal Indremisjon: Marit Sunniva Brækken – ms.braekken@imf.no

Finnmark Indremisjon: Håkon Garvo – h.garvo@imf.no