Maria Hauge og Grete Foss står på for Jesus i Nord-Norge. FOTO: KAMILLA HAUGE.
Maria Hauge og Grete Foss står på for Jesus i Nord-Norge. FOTO: KAMILLA HAUGE.

I høst har Maria Hauge og Grete Foss startet et lag i samarbeid med Vadsø kirke. Det har vært varierende oppmøte, men nå satser de på at folk kommer på juleavslutningen.

Av Brit Rønningen – Sambåndet

Siden de begynte å arbeide som barne- og ungdomsarbeidere for Finnmark Indremisjon i august, har Maria Hauge og Grete Foss startet fire lag.
Fokus, et av lagene, har en spesiell start. De hørte at det skulle være konfirmantleir og tok kontakt med menighetssekretæren i Vadsø kirke og spurte om de trengte hjelp i konfirmasjonsundervisningen.

Samarbeid med kirken.

− Vi fikk være med på å treffe konfirmantene og bli kjent med dem, og vi fikk lov å ha undervisningen. Senere når vi deltok på undervisningen i kirken, spurte vi om et møte på Fokus kunne bli godkjent som gudstjeneste. Konfirmantene må jo være med på et visst antall gudstjenester. Vi fikk positivt svar, forteller Hauge.
Hun og Foss driver Fokus alene med litt hjelp fra frivillige i kirken.
Slik ble et lag til i samarbeid mellom Finnmark Indremisjon og Vadsø kirke. Samarbeidet med kirken har Hauge og Foss bare positiv erfaring med. Menighetssekretæren sender ut melding til konfirmantene om Fokus.

Varierende oppmøte

Etter det inviterte Hauge og Foss konfirmantene til samling i bedehuset Betesda fredags kveld. Det har til nå vært fire samlinger. Oppmøtet har variert, fra 22 stykker den ene gangen til 5 stykker den neste. Sist fredag kom det ingen. Men Hauge og Foss synes det er for tidlig å gi opp.
− Vi har hørt fra andre at de synes det var kjekt på Fokus, og at de vil komme igjen. Vi håper de kommer. Neste gang er det juleavslutning, sier Hauge.
Fokus er ikke bare for konfirmanter, men for alle ungdommer fra 8.
klasse til 3. videregående.
− Vi har hengt opp plakater på videregående, men det er mest konfirmanter som har kommet, sier Hauge.

Lavterskeltilbud

− Hva gjør dere på samlingene?
− Det er et lavterskeltilbud hvor ungdommer kan komme og få et gudsord med på veien. Vi har musikk, andakt, brettspill, litt aktiviteter og ringleker og salg av pizza, svarer Hauge. Hun understreker også at det sosiale er viktig, det å komme sammen.
− De aller fleste har vært med på aktivitetene vi har hatt på møtene.
Det virker som de har hatt det greit. Vi håper at folk vil fortsette å komme, og vi prøver så godt vi kan å ha det hver fredag. De vet om tilbudet, sier hun.

Lite å gjøre

Vadsøs ungdommer er ikke bortskjemte med mange fritidstilbud, så Fokus kan kanskje bli interessant som et sted å være.
− Her er utrolig lite å gjøre på fredagskveldene. Ungdommene sitter enten hjemme, eller de henger rundt matbutikken. Så har de veldig lite kunnskap om Bibelen og kristendom. Dette er et alternativ. Vi har foreløpig ikke fått noen kommentarer på andaktene, forteller Hauge.

Fokus i Vadsø

Hva: Lavterskeltilbud for ungdom fra 13 – 18 år
Hvor: Bedehuset Betesta
Når: Innmeldt ImF-ung høsten 2014