Er du ein norsklærar?
Er du ein norsklærar? Kanskje Vestborg er plassen for deg?

Til hausten treng elevane på Vestborg ein lærar i norsk

Vestborg vgs på Sunnmøre er ein internatskule eigd av NLM. Om lag 90 elevar går på skulen og 70 av desse bur på internatet.

«Vi oppdagar saman»

Slagordet til Vestborg «Vi oppdagar saman» viser at Vestborg set samhald og samarbeid høgt. Derfor vil ein nytilsett hos Vestborg få tett oppfølging og støtte. Alle i personalet har sin eigen coach med faste samtaler gjennom året. Nytilsette pedagogar vil i tillegg få ein mentor det første året. På denne måten er målet å gjere kvarandre betre og tryggare i jobben.

Er du interessert?

Stillinga som norsklærar utgjer 70% stilling. Den kan bli supplert av andre fag og oppgåver og ein ønskjer seg 100% stilling.

Ta kontakt med rektor Geir Magne Engås (gengaas@vestborg.no) snarast om du er interessert eller har tips.

deleknapp