Holmen  er 43 år, er utdanna adjunkt og har mellomfag i kristendom frå NLA Lærarhøgskulen.
Han har vore lærar ved skulen dei siste 10 åra. Kjell Eivind (til venstre på bilde) tek til i stillinga frå august 2014 og vil erstatte Ove Johan Kopperstad som etter mange år som rektor vil trappe ned mot pensjonsalderen.

Styret har også tilsett Olav Sæbø som ny inspektør ved skulen.
Olav er 42 år, er utdanna adjunkt med opprykk frå Høgskulen i Steinkjer og Bergen og arbeider i dag som lærar på skulen. Han tek over etter Odd Asbjørn Nybø som vert pensjonist frå august 2013.

Fra SAMBÅNDET