ImF-UNG deler hvert år ut en julegave på 30 000 kroner til andre organisasjoner eller prosjekt. I år er det organisasjonen Star of Hope som får gaven.

Star og Hope er en kristen utviklingsorganisasjon som har som motto å «Gi utsatte barn en god start i livet» med hovedfokus på utdanning til fattige utsatte barn i verden, og opptrening, utdanning og støtte til barn med ulike nedsatte funksjonsevner.

Star of Hope driver 90 prosjekter i 12 land og hjelper per i dag 30.000 barn og deres familier.

Pandemien har gitt nye utfordringer for utsatte barn. De har blant annet mistet skolegang. Star of Hope har dette året satt inn ekstratiltak for å hjelpe barn og deres familier, blant annet ved å dele ut matkasser og drive hjemme- eller uteundervisning der det har vært mulig.

«Pengene fra ImF-UNG kommer derfor som en ekstra hyggelig julegave i en tid med stor nød», skriver Star of Hope i sitt takkebrev.

ImF-UNG har siden 2016 gitt en julegave til organisasjoner og prosjekt som driver arbeid rettet mot barn og unge  i Norge  eller i utlandet, og som har en tydelig kristen profil. ImF-UNG ønsker å anerkjenne andre organisasjoners barne- og ungdomsarbeid ved å dele ut en julegave på 30 000 kroner hvert  år. Gaven kan gå til ett eller flere prosjekt.

Noen måneder før jul informerer ImF-UNG at vi tar imot forslag til kandidater som kan motta julegaven. I år fikk vi fire forslag, blant dem Star of Hope. ImF-UNGs landsstyre vedtok på sitt møte 1. desember at julegaven i år i sin helhet skal gå til Star of Hope.