ImF-UNG deler hvert år ut en julegave på 30.000 kroner til andre organisasjoner eller prosjekt. I år er det stiftelsen Hjelp til Russland som får gaven.

Hjelp til Russland er en organisasjon som ønsker å spre evangeliet til mennesker som ikke har hørt om Jesus og samtidig få dele av den overfloden vi har her i Norge. Hovedarbeidet er rettet mot Russland.

Sentralt i arbeidet står barn, eldre og rusmisbrukere.

«Tusen hjertelig takk for den store gaven dere gir til dette arbeidet. Det kommer godt med nå. I tillegg til driften, så har vi tre store prosjekter som er under arbeid: inntakssenter for hjemløse barn, bibel og landbruksskole spesielt rettet mot ungdom som flytter ut av institusjoner, og leiligheter for fattige og vanskeligstilte», skriver stiftelsen i e-post til ImF-UNG etter at de ble informert om gaven.

ImF-UNG har siden 2016 gitt en julegave til organisasjoner og prosjekt som driver arbeid rettet mot barn og unge  i Norge eller i utlandet, og som har en tydelig kristen profil. ImF-UNG ønsker å anerkjenne andre organisasjoners barne- og ungdomsarbeid ved å dele ut en julegave på 30 000 kroner hvert  år. Gaven kan gå til ett eller flere prosjekt.

Noen uker før jul informerer ImF-UNG at vi tar imot forslag til kandidater som kan motta julegaven. I år fikk vi 5 forslag. ImF-UNGs landsstyre vedtok 15. desember at julegaven i år i sin helhet skal gå til Hjelp til Russland.