Ny synodeleder i Frikirken, Jarle Skullerud (t.v.) sammen med gjenvalgt nestleder Arvid Hunemo. Foto: Ole Andreas Husøy, KPK
Ny synodeleder i Frikirken, Jarle Skullerud (t.v.) sammen med gjenvalgt nestleder Arvid Hunemo. Foto: Ole Andreas Husøy, KPK

Av Ole Andreas Husøy, KPK

Skullerud ble valgt med 113 stemmer, mens det ble avgitt 40 stemmer for motkandidaten Gunnar Johnsen. Skullerud, som opprinnelig kommer fra Gjøvik, er pastor i Bamble frikirke, mens Johnsen er pastor i Oslo storbymenighet. Skullerud overtar vervet etter Arnfinn Løyning, som har vært synodeformann i 16 år.

Lokalt initiativ

Skullerud sier han er opptatt av å legge til rette for lokale initiativ i menighetene.

– Lokalmenigheten er verdens håp, sier den nye synodelederen.

Han har tidligere vært ansatt i Norsk Luthersk Misjonssamband, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget) og Willow Creek. Han sier han tar med seg mange nyttige erfaringer fra de organisasjonene han har arbeidet i tidligere. Han er for øvrig styreleder i Laget nå.

10 år i Frikirken

Skullerud og familien meldte seg inn i Frikirken i 2004.

– Det var ikke som protest mot utviklingen i Den norske kirke, sier han.

Skullerud var for å inngå en samarbeidsavtale med Den norske kirke på synodemøtet i 2008, men mener nå, i likhet med et klart flertall på synodemøtet, at tiden ikke er inne for å samtale videre om et tett samarbeid.

Fra 2004-2010 var Skullerud leder for FriBU, Frikirkens barne- og ungdomsarbeid. Siden 2011 har han vært pastor i Bamble frikirke.

Midt i frikirkestrømmen

Selv mener han at han befinner seg midt i frikirkestrømmen, midt mellom det lavkirkelige og det kirkelige.

– Mitt engasjement ligger først og fremst i å nå lenger ut med evangeliet. Jeg ønsker å videreutvikle Frikirkens organisering og arbeidsmetoder framover. Jeg ønsker også å arbeide aktivt for å rekruttere unge inn i ledende posisjoner i Frikirken, og har som mål at generasjonene skal jobbe sammen, sier Skullerud som sier han liker å jobbe gjennom andre og ser på seg selv som en teambygger.

Arvid Hunemo, Vennesla ble gjenvalgt som nestleder i synodestyret. Han fikk 89 stemmer, mens Gunnar Johnsen fikk 64. KPK