Av Vilhelm Viksøy

8 ansatte fordelt på 3,5 årsverk.
Det er dagens mannskap i ImF-UNG. Dyktige medarbeidere som gjør en god jobb på sine felt. Men Kenneth Foss ønsker seg enda flere inn i staben.

Halvert antall
– Siden 1982 har antall barne- og ungdomslag blitt halvert. Det må vi gjøre noe med, sier han alvorlig. 622 lag var tallet den gang. Nå er det 360.

Det er heller ikke snakk om sammenslåing av lag. Antall medlemmer i lagene har falt på samme måte, fra 14.000 til 7.500. – Derfor ligger det inne en stor satsing på dette i strategi- og handlingsplanen til ImF-UNG som skal vedtas i sommer.

Konkret
Rent konkret så ønsker han seg en person som skal jobbe inn mot grasrota i organisasjonen for på den måten å starte nye barne- og ungdomslag. Oppstart er tenkt fra 2014. Stillingsstørrelse 50-100 prosent, alt etter hva den rette personen selv ønsker. –

I praksis…?
Resultatet av en slik stilling skal kunne måles i at det etableres nytt barne- og ungdomsarbeid lokalt. Hvordan vi gjør dette i praksis, skal vi jobbe mer med, men det blir nok en god kombinasjon av tilrettelegging og feltarbeid.

Har du tips?
Jeg tror det vil være viktig at en slik konsulent er mye ute i felten og motiverer og inspirerer, sier Kenneth Foss. Han omtaler dette som en av de viktigste satsingene på lange tider og ber om innspill både på gode navn, og på hvordan en slik stilling bør arbeide.

Hjertesukk
– Det som er sikkert er at nedgangen vi har opplevd er kjempealvorlig. Vi når ikke så langt ut som vi engang gjorde. Akkurat nå er det et stort hjertesukk og nød som vi ønsker å gjøre noe med, sier Kenneth Foss.