1. april er siste frist for å sende inn søknad om prosjektstøtte

Leder i ImF-UNG, Kenneth Foss, håper mange lag vil benytte denne sjansen til å få realisert spennende prosjekt.

Lag som er innmeldt i ImF-UNG, og som sender inn har en fantastisk mulighet til å søke om støtte til prosjekt som har fokus på ledertrening, eller prosjekt som har som mål å få flere med i laget.

Tips om aktuelle prosjekt 

 • Lederkonferanse:
  Finnes det en aktuell konferanse som lederne i laget kan reise til? Eller kanskje laget kan arrangere en egen ledertreningssamling?  
 • Arrangement som trekker potensielle nye deltakere
  Det er mulig å søke om støtte til konserter og andre arrangement, dersom fokus er å få med nye inn i lagsarbeidet. 
 • Utstyr
  Skal en legge til rette for et godt og voksende lagsarbeid, som engasjerer barn og unge, trengs det av og til oppgradering på utstyrsfronten. 
  NB: Husk å argumenter for hvorfor nettopp dette utstyret vil føre til at flere blir med i laget.

Du finner søknadsskjema her!