Mange har tatt i bruk systemet

Etter at vi sendte ut info om Xledger og innlevering av medlemslistene, ser vi at mange av dere har tatt i bruk systemet (på tross av at noe er tungvint).

Vi minner fremdeles om at det er mulig å få brukerstøtte ved å ringe 56314240 eller sende mail til imf@imf.no.

Hovedkontakt er Helge Kleven, administrasjonsleder for ImF.

Litt info som vi glemte å sende ut sist, eller som vi sender ut til klargjøring:

  • Frist for innlevering er 1.mai.
  • Godkjente vedtekter: Et av punktene i årsrapporten er om dere har godkjente vedtekter for lokallaget, og mange av dere har spurt om dette. Etter å ha fått tilbakemelding fra Frifond om at vi må ha forslag til godkjente som lagene kan bruke, kommer vi til å lage et forslag og sende ut i løpet av året slik at de er klare før neste Frifond-sesong. Dersom dere ikke har vedtekter, kan dere i mellomtiden vise til/bruke lovmalen for ungdomsforeninger som ligger på imf.no, eller bruke bedehusets/forsamlingens vedtekter. De skal ikke legges ved årsrapporten.
  • Noen av dere vil oppleve å få beskjed om at bekreftelse av bruker mangler, uten at vi vet hvorfor. Det er trolig noe i systemet som gjør dette. Vi gir beskjed dersom noen av dere har gjort noe feil i registreringen som gjør at dette problemet oppstår.
  • Dersom dere har behov for å endre/rette på noe av det som dere har lagt inn, kan dere sende en e-post til imf@imf.no.