Kenneth-Nyhet

Landsstyre til ImF-UNG har revidert retningslinjer for Frifond.

Nå får alle nye lag som melder seg inn i ImF- UNG tildelt 8000 kroner!

Retningslinjer for Frifond ble revidert siste gang på Landsstyremøte til ImF- UNG 14.-15. mars 2014.

Litt historie

Frifond startet opp i år 2000. Da var det ca 20 millioner i potten som skulle fordeles til sentralleddene i Barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge. Sentralleddet i hver organisasjon kunne selv vedta hvilke fordelingsnøkkel man ønsket. ImF-UNG beholder 5% av utdelte midler for å dekke administrasjonskostnader. I år 2013 var den totale potten økt til ca 125 millioner som LNU forvalter. ImF- UNG har de siste årene fått tildelt ca 2 millioner.

Hva er Frifond?

Frifond består av 2 ting. Det er overskudd fra Norsk Tipping, og et beløp som Stortinget bevilger over statsbudsjettet.

Når skjer tildelingen?

ImF- UNG mottar pengene i juni eller juli hvert år. Pengene blir utbetalt fra august og utover høsten hvert år. 1 desember skal sentralleddet ha delt ut alt.

Hvordan har ImF- UNG bestemt at Frifond skal fordeles?

Det skjer gjennom en startstøtte, prosjektstøtte og driftsstøtte.

Startstøtten

Alle nye lag som melder seg inn i ImF- UNG får tildelt 8000 kroner. Eget søknadsskjema ligger her på www.imf-ung.no
Søknadsfristen er 1 september hvert år.

Prosjektstøtten

Inntil 30% av Frifond støtten kan deles ut som prosjektstøtte. Søknadsfristen er hvert år 15 april. Eget søknadsskjema ligger her på www.imf-ung.no
Prosjektstøtte gis til søknader som har et hovedfokus på ledertrening, og prosjekt som har som mål å få flere med i laget. Dette må også komme fram i begrunnelsen av søknaden.

I august 2013 ble det vedtatt ny Strategi- og handlingsplan i ImF-UNG. Der er målet at vi skal være 450 barne- og ungdomslag i 2020. I starten av 2014 har vi like over 350. Et av tiltakene er at vi ønsker å utfordre eksisterende lag til å starte opp nye lag på nye steder enten alene eller sammen med personer som bor på stedet. Dette går det an å søke om prosjektstøtte til fra år 2014.

Innen 14 dager etter å ha mottatt tildelingsbrev kan prosjekt- søker klage på vedtaket. Klagen sendes ImF- UNG og behandles av landsstyret for ImF-UNG.

Driftsstøtten

I løpet av september er startstøtten og prosjektstøtten delt ut. Det som da står igjen deles ut likt til alle lag som har levert inn godkjente medlemslister året før. Denne utdeling skjer automatisk på bakgrunn av medlemslistene året før. Driftsstøtten deles ut i oktober hvert år.

Hva skal pengene brukes til?

Pengene skal brukes til noe som kommer laget og medlemmene til gode. De skal brukes opp innen 30 juni året etter tildeling.

Hva skal pengene ikke gå til?

Støtten skal ikke:
– disponeres av sentralleddet og/eller mellomliggende lag.
– brukes til å lønne ansatte.
– brukes til innsamlingsaktivitet.
– brukes til å bygge egenkapital.
– brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet.
– brukes til innkjøp av rusmidler.

Rapportering fra lokal- lagene

På medlemslistene skal det hvert år føres på hva pengene er brukt til. Medlemslistene skal sendes inn til ImF- UNG innen 20 januar hvert år. Nytt av 2014 er at lagene som har mottatt Frifond året før må sende inn en bekreftelse på at pengene er brukt opp før laget kan motta penger året etter. Skjema for dette sendes ut til lagene. Hvis det viser seg at Frifond midlene er brukt i strid med hensikten til Frifond kan ImF- UNG i ytterste konsekvens kreve pengene tilbake.