NIR er eit positivt nettverk mellom indremisjonsorganisasjonar i Norden.
Det formelle årsmøtet er kvart tredje år med val av styre og drøftingar av aktuelle spørsmål som har verdi for medlemsorganisasjonane.

Innan NIR er det også eit eige ungdomsnettverk (Nimbu).

Bilder
Det ligger en del bilder på Facebooksiden til ImF-UNG fra turen!
Du kan sjekke de ut her

Folk forteller
Her er noen videoklipp der noen av de som var med forteller om hva som er bra med Nordisk Indremisjonsråd: