Trosopplæring og ledertrening er satsingsområder for ImF-Ung fremover

Av Brit Rønningen – Sambåndet

ImF-Ungs forrige strategiplan går egentlig ut i 2020. Den nye planen ble enstemmig vedtatt på ekstraordinært landsmøte den 22. august, og den kommer to år før tiden.
‒ Vi ønsker at den skal hjelpe oss med å oppfylle vår visjon; at unge mennesker skal kjenne, elske og tjene Jesus Kristus, forteller leder i landsstyret for ImF-Ung, Kristoffer Nilssen.

Kvalitet

Han fremholder at tre momenter har vært viktige for dem; å hjelpe forsamlingene til å bygge et levende barne- og ungdomsarbeid, å trene en ny generasjon ledere og støtte og utruste kristne familier.

‒ Vi ønsker å fokusere på kvalitet i det vi driver med, og vi tror vår eksistensberettigelse ligger i å være et ressurssenter for kretser og lokallag. Derfor ønsker vi å utruste fremfor å avlaste. Vi vil være frimodige, familiefokuserte, utrustende og misjonale, fortsetter Nilssen.

Helhetlig

‒ Dere har kommet med en ny strategiplan før den gamle går ut i 2020. Hvorfor? 

Hovedsakelig fordi vi så et behov for å utvikle en mer helhetlig strategiplan som favnet bredere i organisasjonen, og som hjelper oss til å kommunisere hvorfor vi eksisterer, hvem vi er og hva vi ønsker å gjøre. Det sittende styret opplevde at den forrige strategiplanen ikke helt ga oss det vi trengte, svarer Nilssen og viser til at den forrige strategiplanen hovedsakelig dreide seg om én målsetting, nemlig 450 lag innen 2020.

Tanken var trolig å snu en negativ trend med synkende tall vedrørende lokallag. Selv om denne tanken utvilsomt var god, så det nåværende styret et sterkt behov for å utvikle en mer helhetlig plan i samarbeid med daglig leder og stab for øvrig. Nå har vi en plan som fokuserer mye mer på innholdet i arbeidet vi driver.

Fornøyd

Både ungleder i Indremisjonssamskipnaden, Johannes Olsen, og ungleder i ImF Sør, Tina Haddeland, er fornøyd med den nye strategiplanen.

‒ Jeg synes det er et bra dokument. Det vektlegger trosopplæring og ledertrening, og det trenger vi å bli bedre på. Jeg synes det er lett å forholde seg til. Så liker jeg at det er tydelig på verdiene vi står for. Verdiene sier noe om hvem vi er og hvor vi vil hen, kommenterer Olsen.

‒ Det er et veldig bra dokument som jeg kan stille meg bak, sier Haddeland.

‒ Det er kjempeflott at ImF-Ung ønsker å fokusere på ledertrening, fordi mange av oss ikke har noen utdannelse innen dette selv, legger hun til.

Samsvarer

Generalsekretær i Indremisjonsforbundet (ImF), Erik Furnes, er også fornøyd med den nye strategiplanen til ImF-Ung.

‒ Jeg tenker at det er en veldig god strategiplan, og at det har vært en veldig god prosess for å lage den. Fra ImFs side har det vært et ønske om at de viktigste målsettingene er felles for ImF og ImF-Ung, og at strategiplanene samsvarer. Det opplever jeg at de gjør. De legger vekt på ledertrening, misjon, barn og unge og trosopplæring i hjemmet, sier Furnes.

‒ Så ImF og ImF-Ung er to forskjellige organisasjoner og samtidig er de deler av samme organisasjon?

‒ Det er viktig for ImF-Ung å ha en selvstendig plan. Men i det praktiske arbeidet ser jeg at det er viktig at planene til ImF-Ung og ImF samsvarer. Det blir veldig rart hvis de har ganske forskjellige strategiplaner. For forsamlinger rundt om vil det være kunstig med et skille mellom arbeidet for voksne og barn. Det er en varsellampe som forteller at den voksne generasjonen ikke er nok engasjert i den neste generasjonen, mener Furnes.

Og han føyer til:

‒ Dette henger sammen. De har hver sin plan, men er samtidig så sammenvevd.

Ledertrening

Ifølge dokumentet skal alle ansatte i barne- og ungdomsarbeidet på alle plan i ImF ha egen mentor/medvandrer som følger dem opp, og de følger selv opp unge mennesker. Olsen har nylig fått på plass en mentoravtale og har begynt å ha møter med mentoren.

‒ Vi har avtalt å treffes tre ganger i semesteret. Det fungerer bra. Men vi må jobbe mer med å få mentor/medvandring inn i et system. Jeg har også en som jeg følger opp, og jeg skal ha et par til som jeg skal følge opp, forteller Olsen.

Han tror det er på grunn av at mentor/medvandring er satt som mål i strategiplanen at det er kommet på plass.

‒ Hvis de ikke hadde hatt det som mål, så er jeg ikke sikker på at jeg ville hatt mentor.

‒ Hvordan opplever du at ImFs ledertrening fungerer?

‒ Nå er det ikke så mye ledertrening i vår krets, men vi har begynt å tenke på hvordan vi skal gjennomføre ledertreningen. Da er det positivt at strategidokumentet har gode punkt og er konkret på ting som skal gjøres og type verktøy som vi kan jobbe med, svarer Johannes Olsen.

Tina Haddeland opplyser at de holder på å starte opp ledertrening flere steder på Sørlandet.

‒ Jobben som ungleder er utfordrendeog krevende. Det er viktig at vi tar vare på de som ønsker å jobbe for å spre evangeliet videre, og rekruttere nye, slik at arbeidet ikke stopper opp, sier hun.

Prosess

Ifølge styrelederen i ImF-Ung er den største forskjellen mellom gammel og ny strategiplan at den nye inneholder visjon, verdier og mål, mens den gamle som tidligere nevnt inneholdt målsettingen om 450 lag innen 2020 med ulike forslag til tiltak.

Hvordan har prosessen med strategiplanen vært?

‒Det har vært en spennende prosess, og jeg vil gi stor honnør til daglig leder, som har ledet dette arbeidet sammen med stab, for god jobb. Det har vært viktig for oss å inkludere kretser og lokallag i utarbeidelsen av ny strategiplan, men det har ikke alltid vært like enkelt å få inn tilbakemeldinger, sier Kristoffer Nilssen.

Se videoen med Andreas, daglig leder i ImF-UNG: 

Her kan du lese strategiplanen: