Av Petter Olsen – Sambåndet

SJEFSKVINNE: Aud Karin Kjølvik Ringvoll skal lede ImFs kvinneforum. FOTO: ImF MEDIA ARKIV
SJEFSKVINNE: Aud Karin Kjølvik Ringvoll skal lede ImFs kvinneforum. FOTO: ImF MEDIA ARKIV

– Vi ønsker kontakt med kvinner som vil si noe om hva de opplever som sitt behov, og hva et slikt forum kan jobbe med, sier Aud Karin Kjølvik Ringvoll til Sambåndet.
Hun er til vanlig personalleder i ImF og skal lede kvinneforumet. Dette skoleåret er hun konstituert rektor ved Bildøy bibelskole.
Kjølvik Ringvoll understreker at det gjenstår en del avklaringer.

– Det er ikke definert om det skal være inviterte, åpent for alle interesserte eller en kombinasjon av disse to. Men målgruppen er kvinner i alle aldre, ikke minst unge, sier Kjølvik Ringvoll.
Utsyn meldte 19. februar at seks kvinner i Norsk Luthersk Misjonssamband har tatt initiativ til å etablere et kvinnenettverk i sin organisasjon. Her er startskuddet en samling på Fjellhaug kurs- og konferansesenter 14.-15. juni, og også her er kvinnelige ledere og forkynnere målgruppe.

Forankret

– I ImF har vi samtalt om dette over flere år. Vi hadde kvinnekonferanser på begynnelsen av 2000-tallet der hensikten var å samle og inspirere kvinner, sier Aud Karin Kjølvik Ringvoll.
Kvinneforumet er også forankret i punktet i strategiplanen om å «gjere medarbeidarar i indremisjonen bevisst på at vi alle skal vere misjonærar i Norge». Ett av tiltakene for å oppnå dette, er å «rekruttere unge medarbeidarar, ikkje minst kvinner med forkynnargåver». I den tilhørende tiltaksplanen for høsten 2013 til våren 2015 står det at ImF skal «samle unge og potensielle leiarar/forkynnarar til regionale samlingar om lag annankvar månad».
– Målet er å få til et par temasamlinger til høsten, sier Kjølvik Ringvoll.

Møteplasser

– Hensikten med et kvinneforum er å skape møteplasser, og målet må være å sette mot i kvinner som står i ulike leder- og forkynneroppgaver. Vi vil inspirere og styrke hverandre til frimodig tjeneste, sier Aud Karin Kjølvik Ringvoll.
Generalsekretær Erik Furnes i ImF opplyser at det er satt av penger i forbindelse med revidert budsjett for 2014. Forbundsstyret fikk en sak om dette på bordet i møtet som fant sted mellom trykking og postombæring av dette nummeret av Sambåndet. Pengene skal blant annet brukes til å leie inn foredragsholdere til temasamlinger.

– ImF vil selv speide etter unge som vi vil satse på, og vi begynner med kvinnene. Deretter kan det bli snakk om et lignende forum for menn, sier Furnes.
Fra før finnes blant annet den felleskristne stiftelsen Kvinner i Nettverk, som ble startet av sju kvinner i Kristiansand i 1990. Det som begynte som en lokal kvinnekonferanse, utviklet seg til å bli et nasjonalt arrangement, og fra 2011 har det vært en nordisk konferanse med 2500 deltakere.

 

 [button link=»http://sambåndet.no/2014/03/20/imf-starter-kvinneforum/» size=»large» style=»info» color=»aqua»]Les en oppdatert sak om dette på Sambåndet.no[/button]