… også ImF-UNG stokker om på mannskapet sitt.
På grunn av fødsler og andre permisjoner, gjør ImF-UNG endringer i mannskapet.

Av Vilhelm Viksøy

Fødselspermisjon
Ungdomsforkynner og leder for Ungdomscampen Stine M. B. Våge skal ut i fødselspermisjon i løpet av våren. Solveig Husøy overtar da ansvaret for Ungdomscampen i Lyngdal fra 15. mai og ut sesongen. Fra 15. august tar Kenneth Foss ansvaret for dette arbeidet fram til Stine etter planen er tilbake i mars. Oppgaven som ungdomsforkynner overtar dels av ungdomsforkynner Vegard Soltveit som øker sin stilling fra 20 til 30 prosent, og av enkeltpersoner på enkeltoppdrag.

Salomokonsulent Bodhild Fjelltveit, som for tiden er i morspermisjon, forlenger sin permisjon ut februar 2013. Dagens vikar, Linn Sirevåg, fortsetter dermed som konkurransesjef fram til neste vår.

Nytt andakt konsept for lagsarbeidet
Barne- og familiekonsulent, Ingrid K. Steinshamn, får også noe endrede oppgaver utover våren. Hennes stilling blir nå på 30 prosent der 2/3 skal brukes til å produsere bibeltimer til bruk i leirarbeidet. Resten av stillingen skal hun bruke til å lage 4 andakter pr mnd, med tilhørende ressurser, som kan brukes i lagsarbeidet i ImF-UNG.

Nytt skoleteam
I tillegg meldes det også at skoleteam for neste år er på plass.
Mer om dette kommer.