Mål:
At barna får et glimt av at Guds omsorg og makt. At Han bryr seg om det som skjer med hver enkelt – I HVERDAGEN.

Du trenger: 

  • 4 ballonger 
  • papirlapp/penn 
  • Del setningen på 4 lapper, legg en lapp i hver ballong, blås opp ballongen og knyt. 

Bibeltekst:
Salme 37,5
“Legg din vei i Herrens hånd, stol på Han – så griper Han inn”

Andakten:
Det blir vanskelig å skjule ballongene for barna/ungdommene. Men begynn likvel med spørre barna noen spørsmål:

  • Hvem bestemmer i livet ditt? 
  • Hvem spør du, før du bestemmer deg for noe som kanskje er litt vanskelig? 
  • Hva gjør du om du synes noe er vanskelig? 

Noen av barna har helt sikkert mange personer i livet sitt som de kan støtte seg til, og få hjelp til å ta vanskelige valg. Andre har få… Uansett: Alle har en som alltid ønsker å være med på dette! GUD.

La 4 barn/ungdommer komme fram og få hver sin ballong.

La dem sprekke ballongen og vise frem lappene som er inne i ballongen. (barna stiller seg opp i rekkefølge, slik at bibelverset kan leses). Les bibelverset sammen med barna/ungdommene!

Spørsmål:

  • Hvordan kan vi legge ”veien” vår i hendene til Gud? 
  • Når skal vi gjøre det? 
  • Hva skjer da? 

Snakk sammen med barna om dette, og så gjenta bibelverset til slutt!