ImF-UNG har siden 2016 gitt en julegave til organisasjoner og prosjekt som driver kristent arbeid rettet mot barn og unge i Norge eller i utlandet. Vi ønsker forslag til hvem som skal få en julegave på 30 000 kroner til sitt arbeid.  

ImF-UNG ønsker å anerkjenne andre organisasjoners barne- og ungdomsarbeid, og deler derfor ut en julegave på 30 000 kroner hvert år. Gaven kan gå til ett eller flere prosjekt.  

Har du forslag til hvem som skal få julegaven? Send ditt forslag til post@imf-ung.no innen 29. november 2020. 

Forslaget må inneholde: 

  • Navn på prosjektet 
  • Formålet med prosjektet 
  • Kontaktinformasjon 
  • Kontonummer  

ImF-UNGs landsstyre vil avgjøre hvem som blir årets mottaker(e) av julegaven, og det vil bli kunngjort her på nettsiden.