Av Kenneth Foss 

«10-25»
14.-15. februar fikk jeg gleden av å være på Mediehøgskolen Gimlekollen der NLM Ung presenterte forskningsprosjektet «10-25». Prosjektets hensikt har vært å kartlegge kristent ungdomsarbeid kvantitativt og kvalitativt i hele landet, men også spesifikt i NLM. Prosjektet har helt klart sine svakheter, men det kommer også fram en del interessante trekk som jeg også tror vi i ImF bør ta inn over oss. 

Hovedinntrykket jeg sitter igjen med etter disse dagene er at det veldig mange steder blir drevet et godt kristent ungdomsarbeid, og at dette arbeidet drives veldig forskjellig fra sted til sted. Testspørsmålet for om det er et godt arbeid er om ungdommen blir vunnet for Kristus og disippelgjort. Og det skjer både i de mer tradisjonelle måter som ungdomsarbeid drives på, men også i de mer moderne måter å drive på. 

Hva er så det viktigste
hvis ikke det er måten ungdomsarbeidet drives på? Jeg tror nøkkelen for å få til et godt ungdomsarbeid lokalt er å ha engasjerte ledere som elsker Jesus, og som elsker ungdommen. Og de trenger vi flere av. Særlig trenger voksne mennesker over 25 år å bli utfordret på hva man bruker tiden på.

Skal vi nå dagens ungdom med evangeliet trenger vi flere som tar i et tak. 

NB: Planen er at Forskningsprosjektet lages til som en bok før sommeren og vil sikkert da være mulig å tak i.