Jeg er vokst opp på bedehuset på Manger

Der gikk jeg på søndagsskole, Ving og Inpuls. Her ble jeg kjent med bedehuset, fellesskapet og mer kjent med Jesus. Det var et fellesskap der jeg som barn og ungdom ble kjent med voksne kristne.
Betydningen av å bli kjent, sett og tatt på alvor av voksne kristne, er det jeg tar med meg som mest verdifullt fra lagsarbeidet og som jeg nå som leder, selv prøver å leve ut.

Å være der og se noen, tørre å utfordre, være personlig og knytte noen mennesker tett og nærme – det er viktig. Å være en leder, som leder mennesker til Jesus, er viktigere enn å være en aktiviserer.

«Jeg tror på deg»

Derfor er det en viktig oppgave for lagsarbeidere å kunne møte barn og ungdom med et blikk som sier at «jeg tror på deg», og «jeg ønsker mer enn noe annet at du skal bli kjent med Jesus».