Isaac(18) fra Ghana kommer til Norge i begynnelsen av november som utvekslingselev.

Han skal gå resten av skoleåret på en norsk videregående skole og for å lære om norsk språk og kultur.

Isaac trenger vertsfamilie!
Har lyst til å gi Isaac et spennende og lærerikt opphold i Norge? Isaac er glad i å spille brett- og kortspill og håper å dele denne interessen med sin fremtidige vertsfamilie. I Ghana spiller han fotball for skolelaget og liker å være aktiv. Isaac liker realfagene best på skolen og drømmer om å bli arkitekt.

Youth For Understanding
Isaac er en av 50 elever som i år kommer til Norge gjennom organisasjonen Youth For Understanding. YFU er en non-profit organisasjon som baserer seg på frivillig arbeid. De har i 60 år jobbet for et åpnere og mer tolerant samfunn gjennom utveksling.YFU er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon, og elevene som kommer har ulik bakgrunn.

Isaac er kristen og vil gjerne praktisere sin tro i Norge. Utvekslingselevene bor hjemme hos frivillige vertsfamilier som åpner sitt hjem for en kulturopplevelse i egen stue. En vertsfamilie får en unik mulighet til å lære om en annen kultur. Som familie vokser man på en slik opplevelse, og barna i familien drar også stor nytte av det. Vertsfamilien dekker kost og losji, eleven dekker alle øvrige utgifter. Alt du behøver å tilby er en ledig seng og et ønske om å gi eleven et godt år i Norge.

NB: Isaac kan bo hvor som helst i Norge.

Har du noen spørsmål eller er du interessert i å bli vertsfamilie for Isaac?
Ta kontakt med YFU på tlf 22 69 81 80 eller post@yfu.no.

Les mer om de andre elevene, eller søk om å bli vertsfamilie på www.yfu.no.