Hjelp til undervisning

  1. Hjem
  2. Hjelp til undervisning

Andakt-ill

Undervisning er enormt viktig!

Vi er kalt til å gå ut med verdens beste budskap. Ord som er levende og som kan forandre liv. Ord som kan føre mennesker fra død til liv, fra lenker til frihet.

Her finner du mange forslag til Bibeltimer

Her finner du forslag til andakter

Paulus skriver:
«Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt?

Det står jo skrevet: Hvor vakre de er, føttene til dem som bringer godt budskap!  Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier: Herre, hvem trodde vårt budskap?  

Så kommer da troen av det budskapet en hører,
og budskapet kommer av Kristi ord.»
(Paulus’ brev til romerne 10,13-17)

Vi håper at de undervisningsressursene du finner her kan være med på å inspirere og gi hjelp i din tjeneste som barne- og ungdomsleder.

 

LagreLagre