– Avgangen er ikke grunnet i spesielle saker, men tiden er inne for nye utfordringer, sier Ferstad ifølge betlehem.no.

Forsamlingen ble gjort kjent med avgangen under årsmøtet 25. april. 1. januar 2014 trer han inn i en 100 % stilling ved Bildøy Bibelskole, i en kombinasjon mellom bibellærer og arbeid knyttet til promotering av skolen.

Promoteringen skjer i forbindelse med det forestående generalvedlikeholdet som skolen står overfor, og for Ferstad vil dette medføre en del reising med forkynnelse og informasjon, samt noe arbeid knyttet til driftsavdelingen på bibelskolen.

Etter vel 10 år som leder i menigheten tror han det kan være sunt med et lederskifte, både for forsamlingens og hans egen del. – På mange måter tror jeg at jeg nå har gitt det jeg hadde å gi, andre må ta det videre, sier han.

Fra SAMBÅNDET