Enstemmig ansettelse
Gunnar Ferstad er i dag forsamlingsleder i Bergens Indremisjon. Personalet på Bibelskolen ble orientert om ansettelsen på morgenmøtet i dag.

– Det var en enstemmig ansettelse i styret for bibelskolen og en enstemmig anbefaling fra styret for skoleeier Indremisjonsforbundet (ImF), sier leder for bibelskolestyret, Knut Fr. Sørheim, og fortsetter:

– Gunnar Ferstad var en av de første som var i tankene våre da rektorstillingen ble ledig. Men først etter gjentatt kontakt og samtaler ble det klart at han var åpen for å gå inn i denne oppgaven som vi tror han har store forutsetninger for å fylle på en god måte. Særlig tenker vi på hans lederstil og pedagogiske egenskaper.

Les resten av saken på nettsiden til Sambåndet!