http://youtu.be/tR1oalOP02U 

Sjekk ut
Du finner flere ressurser knyttet til denne andakten på preik.tv