Midt i blinken
Superblink har fått laga ein animasjonsfilm om Jesu fødsel, som dei synes er veldig flott og som dei gjerne vil at flest mogleg vil bruka.
Filmen er gratis å bruka og kan lastas ned her: https://vimeo.com/75955957

Superblink er takksame for tilbakemeldingar på filmen 
Send gjerne eit par ord til superblink@nlm.no.

Det skjer meir i Superblink i desember
1. desember lanserer dei ein gratis sms-adventskalender. Her vil familiane få enkle aktivitetar på sms ved å senda SUPERJUL til 2077. Maskoten vår, Linkus, følger opp kalenderen på superblink.no.

Smak på det nye superblink.no
Søndag 1. desember legg superblink  ut ein gratis smakebit av det nye superblink.no. Den fullstendige versjonen kjem på vårparten. Det nye superblink.no vil ha endå større fokus på trusopplæring enn det som er i dag. I smakebiten får du presentert juleevangeliet gjennom quiz, spel, spørsmål og svar – og gjennom filmen.  

Du kan bli medlem i Superblink
Då vil du ha glede av klubben heile året!
Meld deg inn på Superblink.no  

Ønskjer de å bestilla gruppemedlemskap til bruk i trusopplæring?
Då må det gjerast på mail til abonnement@nlm.no eller på tlf 22007300.

Prisane på medlemskap er som følger: 

1. Hovudmedlemskap                 kr 485,-
(Inkl. flott lue ved bestilling før 10. desember)

2. Søskenmedlemskap                kr 100,-

3. Gruppemedlemskap                kr 350,- pr barn

4. Halvt år gruppe                        kr 210,- pr barn