Årsaken er i hovedsak 160.000 mer i statsstøtte enn budsjettert, samt sparte lønnskostnader knyttet til sykemelding og permisjoner.

Styrker egenkapitalen
Overskuddet går i første omgang inn og styrker egenkapitalen

– Vi har hatt som mål, å bygge opp en egenkapital på en million. Med årets resultat er det målet nådd med god margin. Det betyr at vi framover må bli enda tøffere og dristigere på å bruke de midlene vi har til rådighet. Det er ikke et mål for oss i årene som kommer å spare mest mulig på bok. Målet er at vi hvert år bruker midlene best mulig i det oppdraget vi har som organisasjon,

sier Kenneth Foss, daglig leder i ImF-UNG.

SAMBÅNDET