22 utsendinger møte opp
Dette er ca samme antall som tidligere.

Ingen protest
2 årsmelding og 2 årsregnskap ble godkjent uten protester. ImF-UNG hadde et overskudd i 2011 på 564 000 og i 2012 på 457 000. I tillegg ble nytt Landsstyre valgt (se egen sak)

Fokus på strategi
Den største saken under Landsmøte var uten tvil samtalen om Strategi- og handlingsplan for ImF-UNG for 2013-2020. Daglig leder for ImF-UNG Kennet Foss innledet og la fram forslaget til ny strategi.

Nye lag
Hovedfokuset er en stor satsing på å få i gang nye barne- og ungdomslag lokalt. I 1982 hadde ImF-UNG 622 lag mens i starten på 2013 var tallet 364. Det betyr at man har mistet ca 250 lag i denne perioden. Målet man har satt er 450 lag i 2020. Under samtalen var det stort engasjement og planen ble enstemmig vedtatt.

Les den nye Strategi- og handlingsplan for ImF-UNG her!