David Pletten Aasgard

15. november er det fest i Bergens Indremisjon 
Bibelskolehallen på Bildøy er dekket opp til fine gjester, og forsamlingen forflytter seg fra Betlehem til Sotra for anledningen.

150-års-jubileet til Bergens Indremisjon skal markeres, og på programposten står det navn på kjente talere, ordføreren og en utdeling av 150 000 kroner.

– Med utgangspunkt i Jesu ord i den gylne regel, «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem», ønsker vi å støtte et prosjekt som har som mål å gjøre godt mot andre. Prosjektet kan være internt i et lag eller en organisasjon, eller det kan være rettet ut mot andre.

Vi prioriterer prosjekt som er rettet mot barn og unge i Bergen kommune. Vi har oppfordret skoler, barnehager, idrettslag, korps, foreninger, velforeninger, asylmottak, menigheter, enkeltpersoner, grupper og lignende til å søke, sier Lisbeth Hjortland, barne- og familieleder i Bergens Indremisjon.

Det har kommet inn 18 søkere, og Hjortland melder med glede at mange av dem ikke er organisasjoner med kristen forankring. – Vi har hatt annonser i Bergens Tidende, og fått en sak om det i Dagen. Vi er glade for at så mange har hørt om det og er overveldet av gode tilbakemeldinger og gode søkertall.

Vi har fått inn mange forskjellige søknader. Vi ønsket en bredde i søknadene, og det fikk vi, sier Hjortland. Hvem som får penger av Bergens Indremisjon er ennå ikke avklart, heller ikke antallet og summen. Lisbeth Hjortland kan fortelle at det er jubileumskomiteen for arrangementet som står for vedtaket, og at dette ble avgjort 5. november, men det forblir en hemmelighet til festkvelden fredag 15. november. Følg med på sambåndet.no for å få vite hvem som vinner.