– Ja, det er et hårete og ambisiøst mål,
men vi har strengt tatt ikke noe valg. Dette er et av våre viktigste arbeidsredskap, så hvis vi fortsatt ønsker å nå ut med evangeliet, må vi gjøre noe for å snu den negative trenden vi ser i antall lag, sier daglig leder i ImF-UNG, Kenneth Foss. For det var ikke så lystig lesing delegatene på ImF-UNGs landsmøte ble presentert for. Tallet på antall barne- og ungdomslag har sunket fra 622 i 1981 til 365 i 2013. Antall deltakere har i samme periode falt fra 14 811 til 7 800. Det er denne trenden de nå ønsker å snu ved å målfeste 450 lag før i 2020.

– Vi har brukt mye tid i strategiarbeidet og snakket sammen om hva Gud minner oss om for vår tid. Det er blitt ganske klart for oss at å etablere nye lag er noe av det viktigste vi skal gjøre framover, sier Kenneth Foss.

Ny konsulent 
For å klare dette har de flere konkrete tiltak på blokken. Et av dem er å få på plass en egen lagskonsulent.

– Vi ønsker å ansette en person som kan ha hovedansvar for å etablere nytt lagsarbeid sammen med daglig leder.

Dette skal være en person som kan reise en del rundt og selge visjonen vår, og motivere for å starte lagsarbeid, forklarer Kenneth Foss. Men dette skal på ingen måte bli noe enmanns-show.

– En enkelt person kan ikke gjøre dette alene. Det er samtidig viktig at alle ansatte, forkynnere og ledere kan være med og tenne gløden for å starte nytt lagsarbeid ute i felten, sier Foss, som kan røpe at det finnes gode navn på blokka.

– Ja, vi har noen kandidater vi ønsker å snakke litt med før styremøtet 30. september. Da vil vi gjøre en vurdering på om vi skal lyse ut stillingen eller om vi er på plass med rett person allerede, sier Kenneth Foss, som er åpen for gode tips til en slik stilling. 

Flytting
Et annet tiltak som er vedtatt, er å stimulere til mer flyt avfolk og ressurser.

– Vi ønsker å utfordre etablerte, sterke forsamlinger og bedehus til å gjøre noe for eksempel i nabobygda. Det er god strategi å la godt arbeid smitte videre til andre.

Flytting av folk er også et grep ImF-UNG utfordrer til.

– Jeg har ofte sagt; kan det virkelig være Guds tanke at vi skal ha en oppsamling av kristne i og rundt de store byene, spør Foss retorisk.

Derfor ønsker de nå å jobbe for en kultur der noen tør leve litt mer radikalt og flytte til steder der det ikke er arbeid fra før.

– Gjerne flere i lag slik at man ikke står alene, sier Kenneth Foss.

Ikke flyttekasser 
Han er fullt klar over at det kan være en krevende tanke – særlig for familier med små barn som da vil komme til et sted med lite eller ikke noe arbeid.

– Men vi har allerede en slik tenkning når det gjelder misjonærer eller folk som flytter fordi de skal starte i en «kristen» jobb.

Men hvorfor kan ikke dette gjelde oss alle? Han kan verken lokke med lønnsmidler eller flyttepenger, men ImF-UNG har likevel satt dette på tiltakslisten sin.

– Vi tror dette er viktig, både at noen tenker utover sin bygd, og at folk tør å flytte. Derfor ønsker vi å bidra til en samtale og refleksjon rundt dette, sier Kenneth Foss.

Et lite håndslag på vegen er endringen av Frifondstøtten. Større del av denne skal i årene framover gå til prosjekt som handler om etablering av lag og startstøtten økes i tillegg fra 5.000 til 8.000 kroner. Dermed blir det noe mindre på de etablerte lagene.

– Slik må det bli. Vi ønsker å satse på noe konkret, da må vi dessverre prioritere andre ting litt mindre akkurat nå.

Tre nye tiltak er også i støpeskjeen
Etablering av nettstedet lagsarbeid.no, der ressurser og tips for lagsarbeid skal bli delt. Domene er bestilt, og Kenneth Foss håper å ha dette på plass til nyttår. I tillegg vil de jobbe for å etablere veiledning og mentorarbeid for ungdomsledere.

– Vi ønsker å utvikle en modell der den nye lagskonsulenten regelmessig samler 6-7 lagsledere til erfaringsgrupper der de kan få dele erfaringer fra både liv og tjeneste. Det siste målet er oppretting av tre regionale lederkonferanser som skal erstatte barne- og ungdomslederkonferansen de har holdt noen år.

– Disse konferansene har vært gode, men vi erfarer at 90 prosent av deltakerne kommer fra Hordaland. Derfor vil vi heller etablere tre konferanser; en i Hordaland, en i Rogaland eller Sørlandet og en i Møre og Romsdal. Her vil ImF-UNG være motoren og dra lasset samtidig som det forankres lokalt.