Fundament

  1. Hjem
  2. Fundament

Vi vil trene en ny generasjon ledere til å tjene Jesus Kristus med den utrustning han gir.

Fundament er vårt verktøy for å bli kjent med, trene og rekruttere fremtidens ledere i organisasjonen.  

Gjennom 6 kvelder og en tur til England vil deltakerne få styrket sin selvinnsikt, bli utfordret på praktisk disippelskapmisjonal livsstil og å finne sin plass i kirken, og få veiledning til å finne veien videre for liv og tjeneste. 

Fundament er for deg som: 

  • Er 18-30 år (ung voksen) 
  • Har tatt et bevist valg om å følge Jesus 
  • Har en eller form for lederansvar i felleskapet du er en del av 
  • Og er motivert for å jobbe med deg selv og bli utrustet til liv og tjeneste 

Fundament arrangeres primært i rammen av en lokal forsamling og av 1-2 lokale fasilitatorer, men en kan også invitere med unge voksne fra et støtte område.

Samlingene består av undervisning (live eller video), middag, interaktivt arbeid i grupper og refleksjon.

Under er en presentasjon av Fundament.

Påmelding skjer via ImF sin kursside.

Kontaktperson i ImF-UNG: Asle Steinbru: asle@imf-ung.no