Fundament for ledertrening

ImF-Ungs verktøy for å lære opp flere unge ledere, er klart. Sogndal Indremisjonsforsamling er i gang med pilotgjennomføring av prosessen. 

Av Brit Rønningen – Sambåndet

Ledertrening er et av satsingsområdene for ImF-Ung, og nå har organisasjonen fått ferdigutviklet ledertreningsprogrammet Fundament primært for unge voksne ledere fra 18 til 30 år.

– Utgangspunktet er at ImF trenger ledere, og vi forsøker å finne ledere blant de unge. Vi kan ikke bare satse på at de kommer til oss. Vi må oppsøke dem og gi dem et tilbud om oppfølging og trening. Vi må hjelpe dem til å utvikles. Fundament er et slikt tiltak eller verktøy, sier daglig leder Andreas Evensen i ImF-Ung til Sambåndet. 

ImF-Ung har fått overta Den Evangelisk Lutherske Frikirkes ledertreningsprogram Akademiet, som er utviklet av blant andre Øivind Augland, mot at de ga det et nytt navn og ny logo, som altså er Fundament.

Neste steg. – Hva er Fundament?

– Det består av seks kurskvelder pluss en tur til England. Det er basert på en prosess som heter Neste steg, og det går ut fra tre grunnleggende tema: kalt, sendt og sammen. I Neste steg går deltakerne gjennom en prosess hvor de ser på egen bakgrunn og hvor de kommer fra, hvem de er, hvilken retning de ønsker å gå i livet, hvordan de kommer seg dit og hvem som kan hjelpe dem dit. 

Førsteinntrykk

Sogndal Indremisjonsforsamling har begynt å ta Fundament i bruk og har hatt én samling.

– Vi har tatt det i bruk, fordi vi som forsamling opplever et kall til å utruste menneskene som kommer til oss. Vår visjon er vinne – utruste – sende, og Fundament er et fint verktøy til å utruste unge mennesker, sier forsamlingsleder Nils Jøssang, som også har vært med og utvikle Fundament.

– Hva er ditt førsteinntrykk av hvordan det fungerer?

– Jeg opplever at det fungerte godt. De som er med, inviteres inn i en prosess der en jobber med seg selv. Her ser vi på sentrale spørsmål som: Hvem er jeg? Hva er min utrustning? Hvor er jeg på vei? Og hva vil det si å følge Jesus for meg, ut fra der jeg er og det han har gitt meg? Jeg tror det kan bli et godt verktøy for hele ImF for å få frem neste generasjon ledere. Selv om det primært er for unge fra 18 til 30 år, kan andre også ha glede av det. 

Mål

Evensen håper to–tre andre forsamlinger vil begynne med Fundament i løpet av skoleåret.

– Vi vil bruke lokale kursledere. En del av undervisningen vil være videoundervisning som ligger på en kursplattform, og dersom en ikke har ressurser, kan en bruke denne. Det som ikke er ferdigutviklet, og som vi ønsker oss, er felles oppfølgingssamlinger for forsamlinger som har gått gjennom programmet, sier Evensen.


ImF-Ungs mål er at innen 2025 skal 250 enkeltpersoner ha gått gjennom Fundament. 

– Det kan være bra for unge voksne å gå gjennom et slikt program. Vi som tjener i misjonen som frivillig eller ansatt, har fått tillit, men vi har litt å gå på når det gjelder oppfølging og trening, sier Andreas Evensen

Han oppfordrer de som er interessert i å begynne med Fundament, om å ta kontakt og lese mer på nettstedet imf-ung.no.