ImF-UNG deler hvert år ut Frifond-midler til innmeldte lokallag. Frifond deles ut på tre måter: som startstøtte, prosjektstøtte og driftsmidler. Frifond ble opprettet av Stortinget i 2000. Pengene som deles ut gjennom Frifond kommer fra overskuddet til Norsk Tipping, såkalte tippemidler. Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU, forvalter Frifond gjennom støtteordningen Frifond organisasjon. ImF-UNG har de siste årene blitt tildelt omkring 2 millioner kroner i Frifond-midler hvert år, som har blitt delt ut til lokallag innmeldt i ImF-UNG.

Under finner du informasjon om hvordan lokallaget kan motta Frifond-midler:

For å søke og motta støtte fra Frifond er det noen kriterier som må oppfylles.

Det er viktig at lokallag som søker om Frifond gjør seg kjent med retningslinjene:

Retningslinjer for Frifond